Feministiska bögar

1 mars 2009

Att som bög komma in i ett gäng killar och klappa dem på ryggen och säga ”Tjena!” ger genast tillträde till den manliga gemenskapen. Att sedan presentera sig som bög gör att man åker ut lika snabbt som man gled in.

Manlighet är en skör gemenskap. Den kräver andras underkastelse. Den hegemoniska maskuliniteten ställer andra samhällsmedlemmar under sig. Sociologen Raewyn Connell introducerade begreppet 1985. I ett utmärkt temanummer av tidskriften Lambda nordica skriver Dirk Gindt om hur Connells begrepp implicit uppmanar homosexuella män och heterosexuella kvinnor att göra gemensam sak mot den sexuella ordning som placerar heteromannen i centrum av den sociala gemenskapen. Efter att ha citerat en definition av Connells term skriver han:

”Implicit finns i detta citat ett upprop för kvinnor och homosexuella män att solidarisera sig med varandra, en viktig insikt som år 2008 tyvärr fortfarande inte är självklar för många. Hegemonisk maskulinitet betecknar den ledande ställningen som vissa män har i relation till kvinnor, homosexuella, barn, icke-västerländska män och hur denna strukturella överlägsenhet legitimeras och upprätthålls. Det handlar alltså inte om individuella män, utan om en analys av sociala maktstrukturer där flera identitetskategorier tas i beräkning.”

Dirk Gindt har disputerat i teatervetenskap. Hans avhandling analyserade män och maskuliniteter i svensk demonstrationskultur. Här finns en djup insikt om samhällsstrukturens patriarkala ordning.

Ändå är det som han säger. Män blir inte gärna feminister. Homosexuella män samlas i en grupp för sig. Lesbiska i en grupp för sig. Queerpersoner i en annan samlad klump. Olika grupper har olika intressen och finner det viktigare att kämpa mot varandra för att utveckla den ”rätta” kampen. Under tiden seglar männen vidare i en lyxinredd gräddfil och ger varandra miljonbonusar som belöning för väl sammanhållen, manlig makt gentemot de som inte haft kraft nog att slå sig in i gemenskapen.

Sociala band byggs inte av tegelstenar. Inte heller av ”ande” eller ”själ”. Sociala murverk skapas av rå makt – dominans över kapitalet. Befästa ställningar där de viktigaste besluten tas. Heteromännen har näsa för vem som är alfahannen för tillfället. Och en väl utvecklad kamplust mot de som verkar ha större makt än de själva.

Feminismen bekämpar dessa maktstrukturer. Feminismen vill en värld där inte makt utövas på grund av könstillhörighet. Därför har jag sedan länge funnit feminismen vara en god allianspartner i kampen mot den hegemoniska maskuliniteten. Feministiskt initiativ är den politiska grenen av feminismen.

Att finnas till är att varje dag kämpa för rätten att få säga och tycka och tänka det som passar mig. Kampen kräver fler än en. Mitt val är gjort.

Jan Magnusson
styrelseledamot, Feministiskt initiativ