Pressmeddelande

15 oktober 2005

Fi:s talesperson Sofia Karlsson uppmanar Göran Hägglund och Ella Bohlin att ta avstånd från uttalanden från KDU:s förbundsstyrelseledamot Joseph Christenson.

I ett pressmeddelande från KDU daterat 2005-10-14 välkomnas Tiina Rosenbergs avgång från Fi:s styrelse. Joseph Christenson säger i pressmeddelandet att ”Politiker som hon /…/ innebär ett påtagligt hot mot familjen och människovärdet. Deras vedervärdiga hållning i frågor som abort, homoäktenskap, homoadoption och insemination för lesbiska par, hotar att krossa vår folksjäl och måste bekämpas.”

– Uttalandet handlar inte om att KDU och Fi har olika politiska åsikter utan ger ett uttryck för respektlöshet och visar på kvinnohat och homofobi.

– KDU:s uttalande piskar upp en stämning som ger legitimitet åt de krafter som tvingar människor till tystnad. Att någon uttrycker sig i termer av ”krossa vår folksjäl” och hot mot människovärdet ger mig väldigt olustiga associationer.

– Nu måste Göran Hägglund och Ella Bohlin visa om det här är åsikter som Kristdemokraterna står för eller inte. Jag uppmanar dem att kraftfullt markera avstånd från det här uttalandet. Om inte det görs, måste jag utgå från att kd och KDU är emot fri abort och dessutom står för en politik som uppmanar till homofobi.

Sofia Karlsson, talesperson för Fi

Fi presstelefon; 0706-100 191
Sofia Karlsson mobil; 0708-569 369

Pressmeddelandet finns att ladda ner under Press/Media i pdf-format.