Lagstifta om rätt till heltid!

24 februari 2009

Alliansens paradoxala arbetslinje innebär att deltidsarbete leder till heltidsarbetslöshet. För deltidsarbetslösa kvinnor blir arbetslinjen istället arbetslöshetslinjen, som ett resultat av de förändrade reglerna för a-kassan. Om inte heltid blir en rättighet är regeringens politik en provokation mot halva arbetskraften.

Det står klart sedan Dagens Nyheter igår rapporterat om resultatet av de förändrade reglerna för a-kassan att efter 75 dagars deltidsstämpling är det slut. När arbetsgivarna inte erbjuder anställning på heltid finns det för många kvinnor ingen annan lösning än att gå ut i arbetslöshet på heltid om pengarna ska räcka till räkningarna.

En välvillig tolkning av regeringens politik är att det bygger på okunskap om kvinnors situation på arbetsmarknaden. Men med tanke på alla de fakta som faktiskt finns, förutsätter det nästan att regeringen inte är läskunnig. Troligare förklaring är att regeringen är ointresserad eftersom de konsekvent avstår från att använda genusperspektiv inom samtliga politikområden. Eftersom arbete med en lön som det går att leva på är nödvändigt för varje människas självständighet och oberoende, får det här förödande konsekvenser för kvinnor.

Gudrun Schyman