Modersmålundervisning stärker barns identitet

21 februari 2009

Idag 21 februari är det internationella FN-dagen för modersmål. Sverige har varit framgångsrikt i modersmålsundervisning och det är viktigt att vi är ett föredöme för övriga EU:s länder. Det stärker flerspråkiga barns identitet, främjar inlärning och utveckling samt motverkar segregation.

När Sara fick sitt första barn valde hon att tala sitt eget modersmål med henne.
”Jag ville kunna uttrycka mina känslor till mitt barn Lilly” sade Sara. Sara menade att barnet kunde tala två språk när hon gick på dagis. Lilly lärde sig svenska snabbt när hon började på dagis, berättade Sara. Vid årskurs tre började Lilly lära sig engelska, på årskurs sex tyska och på gymnasiet spanska.

När Lilly var sjutton år kunde hon förstå och tala fem språk och skulle besöka mammas födelseland och familj. Väl där kunde Lilly få kontakt med mormor och morfar, morbrorn och kusinerna. Hon kände sig hemma där fastän hon aldrig hade varit där förut. Hon kunde språket och därför hade hon inga problem att kommunicera och knytta kontakt med sin nyvunna släkt.

Familjen och samhället hade byggt upp en stark identitet hos Lilly som hade två modersmål. Ett som hon hade lärt sig utanför hemmet, på dagis och skolan och den andra hemma. Lilly var extrem duktig i skolan och deltog alltid också på modersmålsundervisning.

Lilly är inte något undantag visar en ny rapport från Skolverket som konstaterar att elever som har modersmålsundervisning får i genomsnitt högre betyg än de elever som har svenska som modersmål (SR 27/11 2008).

Detta är ett bevis på att barn med stark identitet och bra stöd hemifrån och från skolan, får bättre betyg. Modersmålundervisningen i Sverige är bra extra stöd för elever med annat modersmål än svenska och kan tillsammans med familjen stärka elevernas identitet och självkänsla som likvärdiga individer.

Utifrån samhällsperspektiv finns det också många fördelar att barn lär sig sitt modersmål. Barn som lär sig olika språk är naturliga tolkar. Internationella företag men även den offentliga sektorn kan ta nytta av anställda som behärskar svenska och sitt modersmål i sin helhet, dvs kan oskrivna koder i båda språken, säger Sara.

Sverige har varit mycket framgångsrik när det gäller modersmålundervisningen. Här har vi kunnat bedriva en neutral modersmålsundervisning i motsats till många andra europeiska länder där undervisningen bedrivs av andra intressen, såsom religiösa, ekonomiska och politiska. I Sverige är modersmålsundervisning en del av skolundervisningen och bör även i fortsättningen vara ett föredöme för andra EU-länder och fortsätta sin satsning på modersmålundervisningen.

Mirtha Osorio
Feministiskt initiativ
Shadi Larsson
före detta modersmålslärare

Artikeln är även publicerad på etc.se.