Fi blev parti under kongressen

12 februari 2009

Under den gångna helgen tog kongressen med stor majoritet beslutet att stärka formuleringarna i stadgarna om att Feministiskt initiativ strävar efter att ta parlamentariska initiativ. Tidigare har organisationen varit tvungen att ta beslut inför varje enskilt val huruvida Feministiskt initiativ ska ställa upp med en lista eller inte. Det har bidragit till en osäkerhet om det går att rösta på Feministiskt initiativ eller inte.

Stadgeändringen gör att det feministiska parlamentariska initiativet är att räkna med i val efter val. Den nya stadgan framhåller fortfarande folkbildning, aktivism och opinionsbildning som grunden i föreningen men numera är parlamentarismen inte ett inslag utan ett fastställt mål.

Det ger långsiktighet och tydlighet och det stärker en ny dimension i det partipolitiska landskapet var några av argumenten från talarstolen. Debatten blev relativt kort eftersom förändringen i stadgarna följer med i den riktningen som Feministiskt initiativ har gått i och med EU-valet i juni 2009 och Riksdagsvalet 2010.