Fem feminister: 1. Trinth T. Minh-ha

9 februari 2009

Trinth T. Minh-ha kritiserar vita västerländska feminister för att exkludera svarta kvinnor ur feminismen. Svarta kvinnor och ”tredje världens” kvinnor får istället ägna sig åt ”black women’s feminism” eller så får de anpassa sig efter redan uppställda regler som utgår från vita västerländska kvinnors perspektiv.
Minh-ha menar att det är ett gemensamt ansvar att förstå o(jäm)likheter inom feminismen, men att det kräver ett minimum av vilja, vilket många vita feminister verkar sakna.

När nu Feministiskt initiativ går in i valrörelsen måste detta lyftas fram och problematiseras.
Vad räknas som feministiska frågor inom vår egen rörelse? Vilka frågor är det som prioriteras och får ta plats och vilka är det som glöms bort? Feministiskt initiativ måste föra en aktiv feministiskt antirasistisk kamp i EU, i Sverige, internationellt men inte minst också inom den egna organisationen.

Sissela Nordling Blanco
medlem i Fi


Fem feminister
Del 1: Trinth T. Minh-ha
Del 2: Gisèle Halimi
Del 3: Dolores Cacuango
Del 4: Barbara Smith