Kongressen tog tydligare ställning om fildelning

8 februari 2009

På helgens kongress tog Feministiskt initiativ tydligare ställning i fildelningsfrågan och anser att icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande och spridning av kultur ska vara lagligt.

Ny teknik har gjort det möjligt för kultur och information att sprida sig utan dessa mellanhänder. Detta skapar möjlighet för normkritisk och marginaliserad kultur att distribueras. Vi vill bejaka möjligheten i teknik för icke-kommersiell fildelning och anser att icke-kommersiellt inhämtande, nyttjande och spridning av kultur ska vara lagligt. Vi vill även främja billiga och smidiga alternativ som innebär att de som skapar kultur, skriver musik, gör film, och så vidare får betalt för sitt arbete. Upphovsmän som vill ha copyright bör ta ett större ansvar för att bilda gemensamma lättanvända lösningar för ersättningssystem. Tekniska lösningar till exempel i form av digitala bibliotek kan kombineras med ersättningssystem till upphovsmännen/kvinnorna.