Schyman och Sundberg omvalda till talespersoner

7 februari 2009

Gudrun Schyman och Stina Sundberg blev omvalda till talespersoner på Feministiskt initiativs kongress i Uppsala idag.

Kongressens mötesordförande Anna Sjödin klubbade idag valet av Gudrun Schyman och Stina Sundberg till talespersoner.

– Det känns fantastiskt att få förnyat förtroende att vara talesperson för denna feministiska rörelse. Feministiskt initiativ har en fantastisk bredd som täcker alla politiska områden, säger Stina Sundberg.

– Feministiskt initiativ är det enda politiska parti som har feminismen som självständig utgångspunkt för politisk handling och parlamentariskt arbete. Det finns ett skriande behov av en tydligare feministisk röst såväl i den svenska som i den europiska politiken, säger Gudrun Schyman.