Den borgerliga alliansens egen härdsmälta

6 februari 2009

Förbudet mot ny kärnkraft ska tas bort, meddelar den borgerliga alliansen. Följden blir troligen att den pågående och positiva satsningen på förnyelsebar energi kommer att stoppas upp, med färre jobb som följd, enligt ett uttalande från Feministiskt initiativs kongress i Uppsala.

Fakta talar mot ny kärnkraft. Den gamla är dyr och nya blir ännu dyrare. De skenande kostnaderna för den nya generationens kärnkraftverk, som nu byggs både i Finland och i Frankrike, borde avskräcka. Regeringen säger att industrin ska stå för kostnaderna. Hur då? Vem vet vad avfallshanteringen kommer att kosta? Vem vet vad säkerhetsarrangemangen kommer att kosta? Om 20 år? Om 100 år? När det händer en olycka?

Hela kärnkraftscykeln, från uranbrytning till de olösta avfallsproblemen, strider mot försiktighetsprincipen och hållbar utveckling. Den globala säkerhetspolitiska aspekten, kopplingen kärnkraft – kärnvapen, kan vi inte negligera.

Beslutet att öppna för ny kärnkraftverk är ännu ett strålande(!) exempel på hur klimatfrågorna underordnas ett trångt tillväxttänkande formulerat av extremt mansdominerade grupper. Återigen står traditionella tekniktyngda lösningar i vägen för ny lätt teknik, innovativa besparingsåtgärder och ökad effektivitet. När regeringen säger sig vara inriktad på långsiktig hållbar samhällsutveckling når det politiska nyspråket nya höjder.

Den säkraste kärnkraften är den som aldrig tas i bruk.

Feministiskt initiativs kongress i Uppsala 2009