Nu är varken PMOI eller Fi terrorstämplade!

1 februari 2009

Feministiskt initiativ blev inbjuden att delta i segerfesten i Bryssel 27 februari för att iranska frihetsrörelsen PMOI, äntligen strukits från EU:s terrorlista. Feministiskt initiativ har de senaste veckorna aktivt stött kampen i pressmeddelanden, artiklar, på bloggar och på demonstrationer, så det var med glädje jag deltog i segerfirandet i Bryssel! Det är en stor seger för PMOI, Iranska Kvinnosamfundet i Sverige (IKSS) och oss andra att inte längre bli betraktade som terrorister!

Glädjen var stor då flera tusen iranier som lever i exil hade samlats i Bryssel och firade att oppositionsrörelsen PMOI (Peoples Mujaheddin in Iran, Folkets Mujahedin) äntligen ströks från EU:s terroristlista på måndagen. Firandet föregicks av en presskonferens varefter en manifestation följde utanför EU-kommissionens byggnad på tisdagen, 27 januari. Nu kan oppositionen till den grymma regimen i Iran verka öppet i Europa utan att riskera terrorstämpeln och detsamma gäller ju för oss alla som stött deras sak och aktivt deltagit i kampen!

I och med att ministerrådet slutligen accepterade EG-domstolens tidigare tre domslut att folkets Mujahedin inte ska terrorstämplas, så har också en rättsskandal i EU undvikits och EU:s demokratiska grund stärkts.

På presskonferensen deltog parlamentsledamöter, jurister och PMOI:s president Maryam Rajavi, som hyllades som en segrare av samtliga talare och deltagare som reste sig när han gjorde entré.

Struan Stevensson, ledamot i EU-parlamentet och vice president för den grupp i Europaparlamentet som engagerat sig i frågan, EPPP-ED, inledde konferensen med att påminna om att terrorstämplingen kom till efter att islamska mullor bad att PMOI skulle sättas på EU:s terrorlista, en begäran som följdes först av Storbritannien, EU och USA. PMOI togs sedan bort från terrorlistan i Storbritannien och därefter skulle PMOI ha tagits bort genom EG-domstolens utslag. 2 000 parlamentariker har krävt att domstolsutslaget skulle följas men processen kom att pågå i sju år. Det har varit en skam för hela EU att ministrarna inte följt domstolens tre utslag. Stevensson fördömde den roll den franska regeringen har spelat i att förhindra att domstolsutslagen följts.

I USA satte president Bill Clinton PMOI på deras terrorlista på direkt begäran från mullorna. Där fortsätter nu kampen att påverka nyvalde president Obama att USA följer efter EU.

Stevensson framhöll även att PMOI:s president Maryam Rajavi har understrukit vikten av en politik som arbetar för mänskliga rättigheter, kvinnors rätt och att bekämpa kärnvapenutvecklingen. Det var PMOI som med risk för sina liv avslöjade Irans kärnvapenutveckling. En information av högsta vikt för världen i övrigt, men som belönats genom terrorstämpling istället för samarbete.

Maryam Rajavi inledde sin presentation med att säga: Till sist segrade rättvisan! Rajavani fortsatte med att säga att denna extraordinära händelse i EU ger en stark signal till det iranska folket och ger stöd till deras kamp för frihet. Situationen för människorna i Ashaf kan nu säkras. Man måste erkänna Ashraf som ett skyddat folk och ta bort restriktioner från dem i enlighet med fjärde Genèvekonventionen.

Hon framhöll att en stark majoritet i Europa inte längre är intresserad av att indirekt ge stöd till den nuvarande regimen och att det är dags att införa kännbara sanktioner mot Iran. Även FN:s säkerhetsråd måste agera.

Flera EU-parlamentariker uttryckte sin glädje över att terrorstämplingen nu är borta. Finlands Heidi Haulala, tidigare ordförande för de gröna i EU-parlamentet, menade att lagen måste följas i EU och lagstiftningen inte får användas i något politiskt spel. Danmarks EU-parlamentariker Jens Christian Lund påminde om att en konsekvens av terrorlistningen har varit att många iranier dödats över hela världen. Han talade även om att det behövs en ny sekulär stat i Iran med demokrati och mänskliga rättigheter.

Allllejo Vidal-Quadras från Spanien, vice president i EU-parlamentet och ordförande för den kommitté som stridit för rättvisan i EU, framförde sin beundran av Maryams ledarskap och menade att det har varit avgörande. ”Hon har kunnat påverka genom sin personlighet, genom att berätta sin historia och Irans. Beslutsamhet och organisationsförmåga har varit viktigt i arbetet.” Även Mr Spitzer som har lett arbetet i EG-domstolen i Luxemburg och samordnat den lagliga prövningen i många år, uttryckte beundran för president Mayram Rajavi, som envist och ihärdigt arbetat under flera år mot alla odds.

Souad Sbai, italiensk EU-parlamentariker, lyfte fram alla de iranska kvinnor i Italien som för en solidaritetskamp för att iranska kvinnors rättigheter och frihet ska respekteras.

Presskonferensen var välbesökt och efter avslutningen samlades ett uppbåd av journalister och fotografer runt president Mayram Rajavi. Äntligen fick hon efter många års hårt arbete sitt erkännande!

Kirsti Kolthoff
nominerad kandidat till EU-valet