Valberedningens förslag till feministiska kandidater i Europaparlamentsvalet

16 januari 2009

Feministiskt initiativs valberedning lämnar idag sitt förslag till kandidater till Europaparlamentsvalet.

Valberedningen har eftersträvat att representanterna har en god geografisk spridning över landet samt en spridning i ålder som speglar väljarkåren. Listan eftersträvar också ett engagemang, erfarenhet och en kompetens som speglar den politiska bredd som organisationen har.

Några av de politiska frågor som Feministiskt initiativs kandidater kommer att driva i valrörelsen är arbetet för immigrerade kvinnors fri- och rättigheter, att abort ska erkännas som en mänsklig rättighet, att motverka militäriseringen av EU samt sätta stopp för människohandeln för sexuella ändamål.

– En viktig uppgift för EU-länderna är att de måste börja bedriva en aktiv jämställdhetspolitik för att hejda den befolkningskris och finanskris som blir följden av låga födelsetal när kvinnor tvingas välja mellan barn och karriär, säger Gudrun Schyman, som toppar listan till EU.

Namnen i valberedningens förslag är:

  1. Gudrun Schyman, Simrishamn
  2. Kirsti Kolthoff, Österbybruk
  3. Janerose Alvers, Ambjörnarp
  4. Liv Öberg-Nilsson, Bryssel/Malmö
  5. Cecilia Billskog, Stockholm