Rättssäkerheten i EU gungar – agera Carl Bildt!

9 januari 2009

Detta är ett tal som Kristi Kolthoff höll i samband med en manifestation på Mynttorget i Stockholm den 8 januari 2009 där krav framfördes att EU:s minsterråd ska häva den olagliga terrorstämpeln av iranska oppositionsgruppen Folket Mujaheddin i enlighet med EG-domstolens utslag.

För snart tre månader sedan talade jag vid en demonstration i Genève framför FN där många av er deltog – i demonstrationer som ihärdigt pågick i flera månader. Då i en gassande sol och med hopp om att EU:s ministerråd i december skulle fullfölja EG-domstolens beslut att häva terrorstämpeln på iranska oppositionsgruppen Folkets Mujaheddin, samt att föra upp denna fråga på FN:s dagordning med tanke på det hot iranier i Ashra lever under. Idag står vi här i iskallt väder och är besvikna och inser att vi måste fortsätta kampen och intensifiera den.

Det är en rättsskandal och ett hån mot mänskliga rättigheter och Carl Bildt kan förändra det med en knapptryckning, säger Stina Sundberg, talesperson för Feministiskt initiativ, i ett pressmeddelande angående EU:s olagliga terroriststämpling av den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin. Detta instämmer jag i och är djupt oroad över rättssäkerheten i EU! Detta efter flera års erfarenhet som lobbyist i EU och tidigare ordförande i EU:s största kvinnoorganisation European Women’s Lobbby med medlemsorganisationer i (bland annat) samtliga EU:s medlemsstater och som nominerad kandidat till EU-parlamentet genom Fi. Jag ger även röst åt kvinnor från alla delar av världen som engagerad i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, med medlemmar i ett 40-tal länder i alla världsdelar.

Idag på denna demonstration i Stockholm uppmärksammar vi och kräver att den olagliga terroriststämplingen av den iranska oppositionsgruppen Folkets Mujahedin tas bort! Det är djupt allvarligt att EU:s ministerråd flera gånger de senaste åren har blundat för EG-domstolens domar som säger att Folkets Mujahedin inte är terrorister. Trots domstolsbesluten är listningen kvar. I mitten av januari kommer en ny omröstning och det räcker med en röst emot för att avskriva oppositionsgruppen från terroristlistan.

Carl Bildt måste nu lägga in sitt veto och öppna för den starka oppositionen som finns mot det snart 30 år långa diktatorsstyret av Mullorna i Iran.

EU ställer både förhoppningar om ett demokratiskt Iran i skuggan och ger bevis på att EU förhandlar om sina egna rättsprinciper och kör över domstolsbeslut för att kohandla med en totalitär regim. Det är en rättsskandal. Carl Bildt måste nu visa att en demokratisk rättsordning gäller i EU, vilket innebär att rösta enligt EG-domstolens beslut och påverka att andra medlemsstater gör detsamma!

Vi måste inse allvaret i situationen om terrorstämpeln ej tas bort genom att lyfta fram den fruktansvärda situation som råder i Iran!

Situationen i Iran gällande mänskliga rättigheter är mer än djupt oroande – något som angår oss alla och som vi måste höja våra röster om! Kvinnor och minderåriga drabbas på ett särskilt sätt! Homosexuella har avrättats genom hängning på grund av sin sexuella läggning. Kvinnor stenas till döds för att de inte täcker sitt hår med slöja. Utbildningsgraden i landet har stadigt sjunkit och kvinnors lägre ställning är inskriven på en rad områden i lagen. Människorättskämpen och Nobels Fredspristagare Shirin Ebadis verkar sedan många år i Irans huvudstad Teheran. Hennes kontor har nyligen stängts av iranska myndigheter med anklagelser om att hon verkar som ett politiskt parti utan tillstånd.

Genom mina nätverk och kontakter i Europa och hela världen genom bland annat Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, vet jag att kvinnor i hela världen upprörs över den inhumana regimen i Iran och är engagerade i aktioner av olika slag! Vi kräver att ansvar tas av politikerna genom ett kraftfullt agerande mot regimen, som bygger sin politik på fundamentalistiska religiösa föreställningar!

Den nuvarande fascistiska iranska regimen står bakom ett chockerande antal avrättningar genomförda i slutet av 2008 – mer än 300 under 2008 enligt människorättsorganisationer! Den iranska regimen annonserar ytterligare avrättningar. Enligt uppgift sitter 110 minderåriga i dödscell i Iran.

Trots stora risker för dem som öppet agerar emot regimen i Iran rapporteras i media om utbredda protester och strejker runtom i Iran av huvudsakligen arbetare och studenter som ropar ”död åt diktatorn”.

De växande protesterna, trots ett brutalt förtryck och avrättningar, är ett tecken på att det iranska folket vill ha sin frihet och är beredda att kämpa för detta. Detta måste vi uppmärksamma och vara en del av den växande internationella rörelse som kan ge stöd för en demokratisk utveckling som respekterar mänskliga rättigheter. Vi måste ge stöd till de krafter som verkar i opposition till den brutala regimen som styr Iran så att en förändring kan ske. Vi måste påverka den svenska regeringen att agera och ta initiativ för ett kraftfullt agerande från den Europeiska Unionen så att inte människor som aktivt agerar i opposition riskerar fängelse, tortyr och dödsstraff som nu i Ashra!

Jag kräver att EU:s medlemsstater och ministerrådet respekterar EU:s domstolsbeslut – domstolsbeslut som ogiltigförklarat terrorstämplingen av Folkets Mujahedin, den viktigaste iranska oppositionsgruppen, tre gånger i rad under de senaste två åren, senast den 4 december 2008. En terrorstämpling som gjorts som en eftergift till den brutala regimen som styr Iran. EU:s ministerråd har vägrat respektera domstolsbesluten, trots domstolsordern den 17 december där domstolen beordrade ministerrådet att omedelbart verkställa den tidigare domen.

Att domstolsbeslut trotsas är förödande för den rättsordning som EU ska grunda sig på med demokratiska principer.

Risken med att inte häva terrorstämplingen av Folkets Mujahedin är en humanitär katastrof för iranier. Detta eftersom avrättningar i Iran rättfärdigas med hänvisning till terrorstämplingen. Dessutom hotas nu de 3 500 medlemmar av Folkets Mujahedin som befinner sig som flyktingar Ashra i Irak, skyddade under fjärde Genevekonventionen, av utvisning till Iran där de riskerar att torteras och avrättas. Jag har träffat oroliga släktingar till många av de 3 500, varav många kvinnor, på den demonstration i Genève jag deltog i. Jag delar, och vi alla måste dela, den befogade oro de har för sina nära och kära som lever under ett fruktansvärt hot.

Sveriges regering måste se till att EG-domstolens beslut följs av ministerrådsbeslut så att fortsatt terrorstämpling av Folkets Mujahedin upphävs och om nödvändigt lägga in sitt veto. Förhoppningen är att Sverige ska påverka EU:s andra medlemsstater så att EU genom ett enigt beslut även kan demonstrera styrka mot den brutala regimen i Iran och visa på att EU:s rättsliga principer gäller och är grunden för EU vid nästa ministerrådsmöte.

Kirsti Kolthoff
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Kvinnolobbyist i EU
Nominerad kandidat till EU-parlamentet för Feministiskt initiativ