Säkerhetspolitiken havererar i Gaza!

6 januari 2009

Människors säkerhet måste bli det centrala vid förhandlingsborden. Inte nationers säkerhet. Det är viktigt att Sverige genast upphör med allt vapensamarbete och all vapenhandel med Israel.

Tidigt i måndags morse bombades en grönskaksmarknad i Gaza. Till sjukhuset Shifa kom ett 80-tal skadade barn och kvinnor. Till det tillkommer ett antal mördade, såväl civila som militär. Sjukhuset ropar nu på hjälp från omvärlden.

Vad är säkerhet? För vem ska säkerhet finnas? Den massaker som Israel nu utför är ännu ett bevis på en felaktig tanke om säkerhetspolitik. Israel vill säkra säkerhet för sina medborgare mot missiler från Palestina. Det gör de med våld. Vem är så naiv att den faktiskt tror att inte Palestina kommer att svara med ytterligare våld? Och vice versa. Så har det pågått och kommer att fortsätta pågå så länge som den politiska makten manifesteras genom nationella gränser och inte förmår att se människors behov av säkerhet.

Alla nationer behöver för sina medborgares säkerhet mark och tillgång till vatten. En ömsesidig respekt för dessa basala behov måste uppnås genom samtal och överenskommelser. Alla andra politiska eller religiösa krav och intressen (nutida som historiska) som infekterar förhandlingar och omöjliggör hållbara lösningar måste sluta att accepteras i medlingsförsöken om politiker verkligen är intresserade av människornas säkerhet. Förhandlare måste kunna skilja på krav från berörda parter som hindrar respketive bidrar till människors långsiktiga säkerhet.

Internationellt fredsbevarande arbete måste bestå av mer insatser för att dels kräva attitydförändringar om säkerhet i parlament och andra beslutande organ och dels respekt för ingångna avtal, t.ex. att Israel ockuperar i strid mot FN-överenskommelser. Fredsbevarande kan inte bara vara att med vapen vakta andra vapen. Sverige måste genast upphöra med allt vapensamarbete och vapenhandel med Israel!

Det fruktansvärda som vi ser idag kan inte kallas säkerhetspolitik. Omvärlden måste ställa nya krav och införa sanktioner om parterna inte kan förhålla sig till människors säkerhet och inte nationers säkerhet i förhandlingarna.

Stina Sundberg
talesperson för Feministiskt initiativ