Syraattack på facklig ledare i Grekland

29 december 2009

Europeiskt Feministiskt Initiativ för ett annat Europa berättar om en syraattack på generalsekreteraren för ett grekiskt fackförbund. Nedan följer den engelska texten i sin helhet, samt en svensk översättning.

Acid Thrown at a Labour Union leader in Greece

Konstantina Kouneva, the general secretary of the Attica Union of Cleaners and Domestic Workers (AUCDW) in Greece, was brutally attacked on 22 December, at midnight by her home in Athens. According to the brief news released, unknown persons threw acid at her face, head and shoulder.

The workers covered by AUCDW work under very harsh conditions. The biggest employer in this branch has contract with big companies, sadly such as Hellenic Vehicles Industry known for its fraudulent activities regarding insurance stamps. AUCDW has repeatedly complained to official authorities, however, no action has been taken by the government or the public companies.

European Feminist Initiative EFE–IFE strongly and loudly condemns this act of extreme violence. Acid attacks and throwing are used all over the planet against women fighting for their rights and their freedoms! Acid attacks and throwing are acts of gender based violence causing disfigurement for life and aiming at terrorizing women physically, psychologically and socially. Konstantinova was in critical condition; doctors saved her life, but she has lost sight of one eye while there is still hope to save the other.

In the background of repeated terrorization of the union’s leadership, AUCDW’s leadership has denounced the employers as responsible for this attack on their general secretary. In the light of deepening world capitalist crisis, we are witnessing more brutal attacks on human’s rights activists. We must act swiftly and strongly against any such crimes.

As feminists we raise our voice today and join the other progressive, women and human rights activists in the condemnation of this horrible attack and in solidarity with Konstantina and her colleagues. We send her our deepest and most sincere feminist support for her bravery in the fight for a decent life.

International solidarity movement is an appropriate response to such criminal actions!

European Coordination IFE–EFI


Syraattack på facklig ledare i Grekland

Konstantina Kouneva, generalsekreteraren för det grekiska fackförbundet för städare och hemarbetare (Attica Union of Cleaners and Domestic Workers, AUCDW), attackerades brutalt vid midnatt den 22 december vid sitt hem i Aten. Enligt ett kortfattat nyhetstelegram kastade okända personer syra i hennes ansikte, på hennes huvud och skuldror.

Arbetarna som är medlemmar i AUCDW arbetar under väldigt hårda förhållanden. Den största arbetsgivaren i branschen har kontrakt med stora företag som Hellenic Vehicles Industry, som är ökänt för sin inblandning i försäkringsbedrägerier. AUCDW har upprepade gånger lämnat in klagomål till myndigheterna, men hittills utan några åtgärder från myndigheternas eller företagens sida.

Europeiskt Feministiskt Initiativ för ett annat Europa, EFE–IFE, fördömmer starkt detta extrema våld. Syraattacker används i hela världen som ett vapen mot kvinnor som kämpar för sina rättigheter och friheter! Syraattacker är en form av könsbaserat våld som vanställer den utsatta för livet, och har som mål att terrorisera kvinnor fysiskt, psykiskt och socialt. Konstantinovas tillstånd är kritiskt; läkarna räddade hennes liv, men hon har blivit blind på ena ögat medan det i alla fall finns hopp om att synen på det andra kommer att klara sig.

Mot bakgrund av de upprepade trakasserierna av fackförbundets ledare, har AUCDWs ledning pekat ut arbetsgivarna som ansvariga för den här attacken på deras generalsekreterare. I ljuset av den djupnande globala finanskrisen bevittnar vi allt brutalare attacker på aktivister för mänskliga rättigheter. Vi måste agera snabbt och kraftfullt mot alla sådana här brott.

Som feminister höjer vi idag våra röster och stämmer in tillsammans med övriga progressiva aktivister för kvinnliga och mänskliga rättigheter i fördömmandet av denna fruktansvärda attack, och visar vår solidaritet med Konstantina och hennes kollegor. Vi sänder vårt djupaste och mest uppriktiga feministiska stöd till henne, för hennes mod i kampen för ett anständigt liv.

En internationell solidaritetsrörelse är ett passande svar på sådana här kriminella handlingar!

Europeiska samordninger för IFE–EFI