Feministbrev nummer 50

12 december 2008

Till alla feminister från Gudrun Schyman

Jag brukar inte hylla Moderaterna men ibland är de påfallande kreativa. Partisekreterare Per Schlingman är snart expert på att göra gamla politiska paroller till nya. Att moderaterna kallar sig ”det nya arbetarpartiet” och att man framgångsrikt (retoriskt alltså) snott ”arbetslinjen” från socialdemokraterna har väl inte undgått någon. Nu lär ”Upp till kamp” vara inne i den moderata make-over-maskinen. Och varför inte? Återanvändning är miljövänligt och klimatsmart. Här kommer några moderatmärkta gamla godingar som får en förnyad lyskraft bara genom en ändrad avsändare:

  • Man ska inte behöva ha dubbla lås för att sova gott om natten – Feministerna!
  • Alla ska ha 1 000 kronor kvar i månaden – Feministerna!
  • Ord som ska kännas trygga: Nattbuss, nattbio, nattpromenad – Feministerna!
  • Det bästa för Sverige – Feministerna!
  • Framtidens idéer – Feministerna!
  • Framtid i frihet – Feministerna!

Per Schlingman kan ju få parollen ”Hela lönen – Halva makten” i utbyte så får vi se vad han göra av den? När regeringen inte ens vågar lagstifta om jämn könsrepresentation i de börsnoterade bolagens styrelser så kommer han nog att gå bet.

Skämt åsido – för feminister har året varit dystert. Den politik som regeringen bedriver saknar feministisk skärpa. Man synliggör inte (köns)maktfrågan och man saknar förståelse för hur olika beslut, inom olika politikområden, påverkar varandra. Oavsett om det handlar om ekonomi, trafik, anslag till kommuner och landsting, utrikespolitik eller något annat, så saknas konsekvensanalyser som tydliggör hur politiken påverkar kvinnors vardag. När det gäller vårdnadsbidraget
och hushållsnära tjänster behövs ingen analys. Där vet vi redan resultatet. Det räcker med att se hur det fungerar i andra länder.

Regeringen levererar helt enkelt inte det som krävs för att man ska leva upp till sina egna mål. Enligt Riksdagens beslut (maj 2006) är nämligen det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Fyra delmål slår fast att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattande, att kvinnor och män ska ha samma villkor och möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete, som ger ekonomisk självständighet livet ut, att kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor och att kvinnor och män (flickor och pojkar) ska ha samma rätt till kroppslig integritet. Det räcker med att titta i Statistiska Centralbyråns senaste upplaga (2008) av ”På tal om kvinnor och män”, Lathund om jämställdhet (scb.se), för att förstå att det går trögt. Inom vissa områden står det helt still. Efter trettio år av välvilligt arbete för jämställdhet konstaterar man bl.a. att kvinnor kombinerar ett betalt arbete med vård av barn och hem, samtidigt som män kombinerar ett betalt arbete med politiskt och fackligt engagemang. Man skriver att den könssegregerade arbetsmarknaden består, liksom löneskillnaderna. Kvinnodominerade yrken har lägre värde än mansdominerade och män har högre lön än kvinnor i de flesta yrken.

Skillnaden mellan genomsnittslönen för en man och en kvinna är idag 4 300 kronor i månaden. Så stor är skillnaden mellan vården och verkstaden, t.ex. mellan äldrevården och renhållningen. Fortfarande ser det ut så. År 2008!

Det regnar alltså inga feministiska reformer från den här regeringen (heller!). Så här i jultider skulle jag kanske vända mig till Tomtemor med en önskelista men i stället vänder jag mig till dig. Vi vet alla att de reformer som är nödvändiga inte kan åstadkommas med mindre än att det finns feministiska krafter som envist bedriver ett långsiktigt, systematiskt och organiserat förändringsarbete. Historiskt har rättigheter aldrig blivit kvinnor ”givna”. Kvinnor har själva ”tagit” makt. Från rösträttsreformen och fram till våra dagar har det sett ut så. Det finns ingen anledning att tro att det kommer att ändra sig.

Själv har jag valt att lägga mitt organiserade politiska arbete i Feministiskt initiativ. Andra finns inom andra rörelser. Det faktum att det nu finns en feministisk organisation med parlamentariska ambitioner tror jag stärker och hjälper feminister varhelst vi finns. Nu behöver vi (Fi) hjälp. Med personer som kan jobba (hör av dig!) och med pengar så vi kan trycka valsedlar till EU-parlamentsvalet. För dig som vill ge en julklapp är plusgirokonto 40 57 53-5. Du kan också gå in på feministisktinitiativ.se och/eller feministsupport.com och kolla. Alltså – ladda för nytt år med EU val och glöm julens alla shoppingkval!

God Jul och Gott Nytt År!
Gudrun