Sexslavhandeln i EU är inte avskaffad – kommer regeringen agera?

2 december 2008

Det sägs att det är 200 år sedan slaveriet avskaffades i och med Storbritanniens Slave Trade Act från 1807. Året därpå förbjöds importen av slavar till USA. Men att det säljs 500 000 kvinnor och barn i Europa varje år och att 98 % av dem köps och säljs i prostitution och sexuellt utnyttjande, är det en annan sak? Idag är det FN:s dag för avskaffandet av slaveriet och vi behöver svar på hur, och om, den svenska regeringen kommer att agera.

Enligt den svenska polisens utredningar har människohandeln minskat sedan Sexköpslagen antogs 1999. De får också stöd av Transcrimestudien från 2005 som jämförde hur lagstiftningsmodeller avseende prostitution i EU påverkar människohandeln. Den svenska modellen konstaterades minska människohandeln. Men från den svenska regeringen hörs i dag inte mycket om detta.

I Bryssel och i de europeiska institutionerna finns ett tydligt motstånd mot att tala om efterfrågan som kopplingen mellan prostitution och människohandel. Det förs en tydlig maktkamp om hur människohandeln ska förstås; mellan de som ser kopplingen mellan prostitution och människohandel och de som förnekar den. Ett exempel på detta var när Europeiska kommissionen lanserande sin Anti-Trafficking Day den 18 oktober förra hösten och ursprungligen skulle ha konsulterat Europaparlamentets utskott för Jämställdhet (FEMM) i fråga om val av experter, men nu inte gjorde det. Konferensens panel av så kallade experter bestod därför av personer positiva till prostitution och/eller legalisering av prostitution.

I Europaparlamentet har alla rapporter som fokuserat på prostitution och sexindustrin röstats ned, först Marianne Erikssons 2004 och sedan Maria Robsahms 2008. Det är uppenbart att man inte kan komma och ifrågasätta de manliga ledamöternas och tjänstemännens privata angelägenhet att gå till prostituerade. Det finns ett kraftfullt motstånd att se detta som en fråga om våld och mänskliga rättigheter. Hur ska man annars tolka det totala motstånd som möter den som försöka peta i kakan?

Genom att fokusera på köparen och hans efterfrågan har människohandeln minskat i Sverige sedan Sexköpslagen infördes. Nyligen antog även Norge en sexköpslag som går längre än den svenska då den även gäller norska medborgare utomlands, oavsett krav på dubbel straffbarhet. Dessutom har debatten i Nederländerna delvis svängt, då det visat sig att legaliseringen av prostitution inte minskat människohandeln.

Men talar den svenska regeringen om detta i sina relationer och förhandlingar i EU:s ministerråd? Kommer regeringen att nämna frågan under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009? En 6-månaders period med stora politiska påverkansmöjligheter!

Det fanns tidigare information om sexköpslagen på tolv språk på regeringens hemsida, men efter regeringsskiftet 2006 försvann den. Onekligen försöker den svenska regeringen otillgängliggöra framgången med sexköpslagen. Fredrik Reinfeldt, hur ska jag annars tolka det?

Liv Öberg Nilsson
politisk assistent till Maria Robsahm i Europaparlamentet och nominerad kandidat till Feministiskt initiativs lista i Europaparlamentsvalet 2009