Fi Intersektionalitet

19 oktober 2008

”Fi Intersektionalitet” är ett aktivist- och diskussionsnätverk för medlemmar i Feministiskt initiativ som vill ha intersektionalitet som given utgångspunkt.

Ett intersektionellt perspektiv går ut på att inte bara räkna in kön när man tittar på maktrelationer utan att ha ett bredare seende som också tar hänsyn till bland annat klass, etnicitet, sexualitet och ålder.

Utifrån ett sånt perspektiv vill vi genom denna maillista skapa utrymme för diskussion och reflektion. Listan ska också kunna användas för att ge medlemmar möjlighet att dela med sig och synliggöra de erfarenheter som finns utav Fi-sammanhang där dessa aspekter kommer till ytan. Vi vill våga ta i frågor som handlar om inbördes makthierarkier och vi vill bryta den tystnad som finns mellan medlemmar för att i stället kunna inspirera och stärka varandra.

Vi anser att fler kommunikationskanaler behövs i Fi om vi ska kunna kalla oss för en folkrörelse och detta ser vi som vårt strå till stacken.

För att sammanfatta vår vision kan vi avrunda med ett citat av den postkoloniala feministen Chandra Mohanty:
”Våra mest expansiva och inkluderande feministiska visioner måste uppmärksamma gränser för att kunna överstiga dem”.

För att gå med i maillistan, skicka ett mail till [email protected] och säg att du vill vara med. Glöm inte ange namn och efternamn så att vi kan kolla upp om du är medlem i Fi.