Tiina Rosenberg: Hot mot genusforskningen tvingar mig att välja bort Fi

13 oktober 2005

Tiina Rosenberg har valt att avgå ur styrelsen för Fi. "Jag anser det i nuvarande debattklimat inte möjligt att förena det akademiska arbetet med politik". Rosenberg kommer att kvarstå som medlem i partiet, men när nu hela genusvetenskapen hotas är det hennes plikt att välja universitetet, skriver hon.

www.dn.se