Kvinnor till tunga EU-poster!

23 september 2008

Skriv under uppropet som vill att kvinnor ska komma ifråga för flera höga positioner inom Europeiska Unionen

Inom det närmsta året ska fyra tunga positioner inom EU tillsättas: en permanent ordförande för Europeiska rådet, en representant för utrikes och säkerhetspolitik, en talman för parlamentet och en ordförande för kommissionen. I dagsläget är ingen kvinna aktuell för någon av dessa poster.

Det är dags för förändring! Om uppropet får minst en miljon underskrifter så måste EU-kommissionen ta upp frågan, enligt principen för deltagandedemokrati i Lissabonföredraget. Tycker du att det är hög tid att få in fler kvinnor på de högsta positionerna i EU, skriv under!
www.femalesinfront.eu

Dags att agera! Signera och skicka vidare!