Jämställdhetsfond ett komplement till lagstiftad kvotering

20 september 2008

Sex av tio svenskar tycker det är fel att lagstifta om kvotering i bolagsstyrelser. Nu när regeringen inte tänker lagstifta om att minska mansdominasen i näringslivet, vilar ansvaret desto tyngre på bolagsgubbarnas egna axlar. Investerare och riskkapitalister borde förstå att ökad jämställdhet ger ökad lönsamhet. Som vanlig fondsparare skulle jag gärna sätta mina pengar i en global jämställdhetsfond.

Det finns hur många olika fonder som helst. Fonder för dem som vill ta stora risker och etiska fonder för dem som vill förändra samhället. Av den senare sorten finns t.ex. en ny aktiefond med placeringar som följer islamiska kriterier. Fonden är en global med 110 bolag utspridda över hela världen. Urvalet görs av de fem imamerna i Dow Jones shariaråd. Vad är det som säger att det inte skulle kunna gå att göra en global aktiefond som bara placerar i företag med jämn könsfördelning, både i styrelser och i ledning? En sådan fond skulle ge både ekonomisk och samhällsförbättrande avkastning till spararna.

Alla vet att satsningar på kvinnor ger stor utdelning. Det är inte bara mikrokrediternas enorma framgång (små lån till främst kvinnor) som har uppmärksammat fakta. När självaste Världsbanken blandar sig i kampen mot kvinnoförtrycket så gör man inte det av feministiska skäl utan av ekonomiska. Fakta säger att där könsskillnaderna är mindre mellan kvinnor och män när det gäller utbildning, arbetsmarknad och äganderätt är också barnen färre och friskare, ekonomierna mindre korrupta och tillväxten högre.

Det som gäller i utvecklingsländer gäller också här. Den så kallade EVA-rapporten från Finland visar att bolag med en kvinnlig vd är ungefär tio procent mer lönsamma. En rapport från det amerikanska forskningsinstitutet Catalyst säger att av 353 företag så hade de med högst andel kvinnor i ledningen 35 procent högre avkastning på egna kapitalet, jämfört med de med minst andel. En granskning av Pepperdineuniversitetet i Kalifornien talar om att av USA:s 215 största bolag har de 25 som varit bäst på att lyfta fram kvinnorna på höga poster mellan 18 och 69 procent högre vinst än det genomsnittet.

Efter tio år av en stadig uppåtgång minskade andelen kvinnor i börsbolagens styrelser i år. Enligt AP-fondens index har den sjunkit till 18,6 procent. Inte ens var femte styrelseledamot är kvinna alltså. Även andelen kvinnliga chefer i näringslivet har slutat att öka. I år är andelen kvinnor på chefspositioner i de börsnoterade storbolagen endast 27 procent jämfört med 34 procent år 2004, enligt Women’s Business Research Institute. Sverige ligger långt ner i Europarankingen över kvinnliga chefer. Under 2000-talet har Sverige rasat fem placeringar, till plats 16 i Eurostats ranking.

Det krävs nya sätt att komma tillrätta med de olönsamma ansamlingarna av män i styrelser och ledningsgrupper. Själv tror jag på en lagstiftad kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser, men enligt en opinionsundersökning gjord av Synovate, som presentsenteras på söndagskväll i SCHYMAN i Tv8, tycker 6 av 10 svenskar att en lagstadgad kvotering av kvinnor och män i styrelserna är fel. Vi är 29 procent som tycker det är rätt medan tio procent inte vet. Det intressanta är att var tredje kvinna är för kvotering medan endast var fjärde man är det.

Att opinionen är emot att staten tar ansvar för ökad jämställdhet och lönsamhet i näringslivet, borde inte vara ett argument att avstå från lagstiftning. Att riksdag och regering går emot folkets vilja har skett tidigare. Det gick att genomföra i Norge, varför skulle det då inte gå i Sverige? Vi borde också lyssna på de kvinnor som nu träder fram och vittnar om att kvotering är nödvändig för att det ska ske en förändring i bolagens toppar. Vi står inför en lågkonjunktur och har inte råd att låta männen i ledningarna prioritera sina egna bonussystem framför företagens långsiktiga hållbara utveckling. Vilket vi nu ser i USA och har sett i Sverige tidigare.

Staten måste våga visa vägen till lönsamhet, genom att lagstifta om kvotering, men ansvaret vilar också tungt på näringslivet självt. När de globala lågkonjunkturerna ständigt väntar bakom knuten vore det kanske en idé att prova något nytt. En lagstiftad kvotering och en global jämställdhetsfond är mitt förslag.

Gudrun Schyman
Programledare för SCHYMAN i Tv8