Alla kan inte älska alla, men alla kan visa respekt

19 september 2008

Den här veckan gästbloggar Linnéa Sjögren på Fi:s webbplats.

I april 2008 började jag få otäcka hot via mailen. Anledningen var mitt ordförandeskap i kårföreningen Fi Stockholms Universitet. Hoten var riktade till organisationen men också mot mig personligen. Jag blev med all rätta ganska rädd.

Vi gjorde en polisanmälan som lades ned direkt med hänvisning till att de inte trodde att det skulle kunna leda till en fällande dom. Det var nog det värsta. Kåren och Universitetet backade verkligen upp oss, de genomsökte alla inskrivna på SU, de svarade på hans mail och sa att hans beteende var oacceptabelt. Vi fick nummer till väktare och rutiner för hur vi skulle hantera hoten.

När jag pratade med polisen fick jag inte intrycket att de sammanställde eller förstod att alla enskilda anmälningar som vi Fi medlemmar gör läggs ihop. Alltså ser de inte hotbilden mot oss i sin helhet. Vi kränks och hotas på våra bloggar, på våra skolor, på arbetsplatser och via mail. Vi känner oss i vissa situationer så otrygga att vi tar av oss våra Fi pins och hoppas undkomma påhopp.

I mina mail stod det saker som:
”Jag önskar er all olycka! Hoppas någon sticker er i ögonen eller våldtar er osv. Detta är inga hot…jag önskar att någon annan kommer att skada er…det är allt. Då kommer jag att skratta åt er!!! Hahahahah

Hoppas ni dör snart så Sverige blir ett friare land för män!”

Vi ska ha klart för oss att detta inte var det värsta av allt han skrev. I mina ögon borde det finnas goda skäl att både gripa och döma honom för olaga hot.

Jag älskar inte mina meningsmotståndare, och jag vill inte ha deras kärlek. Däremot visar jag alltid respekt och förväntar mig respekt tillbaka. Vi jobbar vidare på Stockholms Universitet trots dessa hot, vi viker oss inte för arga mäns missriktade hat. Vi är däremot försiktigare, försöker vara fler när vi gör saker och håller varandra om ryggen.

Vi har hela tiden vetat att det finns ett stort hat mot oss i Fi, anledningen till detta är att vi faktiskt är ett hot mot deras värld. Och mitt i rädslan så kan vi känna styrka i att ingen skulle slösa sin tid på att hata oss om de inte innerst inne visste att vi kommer att förändra världen.

Tack för den här veckan! Kärlek till alla starka feminister och respekt till alla.


Linnéa Sjögren är Ordförande för Fi Region Stockholm (FiRS), genusvetare och mest känd utanför Fi som bloggaren Tiarafeministen.

Övriga inlägg i serien:
Det är ni, vi och Fi
Om att äga och hyra
Om att sprida hopp
En snabblektion i feminism

Linnéas egen blogg finns på tiarafeministen.blogspot.com