”Kyrkan ske be om ursäkt”

12 september 2008

I en debattartikel i tidningen Dagen argumenterar Gudrun Schyman för att Svenska kyrkan ska be kvinnorna om ursäkt. Det stundande kyrkomötet och 50-års firandet av att prästyrket öppnades för kvinnor anser hon vore ett bra tillfälle.

– Svenska kyrkan borde erkänna den diskriminering av kvinnor som varit och som fortfarande pågår, säger Gudrun Schyman.

– Nu i september är det 50 år sedan Kyrkmötet beslutade att även kvinnor kunde bli präster i Svenska kyrkan. Det vill vi fira! – säger kyrkan. Men vad är det egentligen man vill fira? Att det inom kyrkans institutioner pågått en systematisk, periodvis lagstiftad, diskriminering av kvinnor? Att det, i klartext, under decennier pågått allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Istället för att fira borde Svenska kyrkan be om ursäkt och lova bot och bättring, skriver Gudrun i artikeln.

Gudrun hänvisar bland annat till att Svenska Kyrkan är överrepresenterad i JämO:s anmälningsstatistik och att 60 procent av de prästvigda kvinnorna upplever att de diskriminerats eller behandlats negativt just för att de är kvinnor, enligt en enkätundersökning gjord i år av Kyrkans Tidning

– Det handlar inte om teologi utan om demokrati och i grunden människosyn. Ansvaret vilar tungt på kyrkans ledning. Det är många kvinnor som fortfarande väntar på ett kompromisslöst och otvetydigt stöd för sitt arbete .

På söndag kl 21.00 diskuteras jubileumsfirandet i SCHYMAN i TV8 som har temat ”Kyrkan och kvinnorna – 50 år av heligt hyckleri?”. Det blir en längre intervju med ärkebiskop Anders Wejryd och gäster i studion är prästen och forskaren Boel Hössjer Sundman, prästerna Helle Klein och Annika Borg , domprost Tuulikki Koivunen Bylund samt biskop Martin Lind.

Väl mött i rutan!
hälsar
Gudrun

Läs debattartikeln på www.dagen.se
Hela debattartikeln finns också att läsa på bloggen www.tv8.se tillsammans med hennes andra tankar kring programmet.