Feministiskt Initiativs seminarier under EuroPride

12 augusti 2008

Ett seminarium om lgbt politics in Europe, ett seminarium om queerlitteratur samt en talkshow ledd av Sandra Dahlén. Jan Magnusson lämnar en rapport från Feministiskt Initiativs programpunkter under årets EuroPride.

Feministiskt Initiativs Sofia Karlsson var moderator tisdagens seminarium om lgbt politics in Europe. Lgbt står för lesbian, gay, bisexual and transgender/transsexual. Med humor och professionalitet lotsade Sofia besökarna genom seminariet. Gäster var Jakop Dalunde, språkrör för Grön ungdom, och Jonas Gunnarsson från socialdemokraterna.

Samtalet utgick från att gästerna fick lista vilka länder som är bäst respektive sämst lgbt-politik. Länderna behövde inte vara medlemmar i unionen. Italien och Grekland nämndes bland de länder som är sämst men gästerna var överrens om Vitryssland, ett land där valda politiker är öppet homofobiska och som bland annat yttrat sig om att förbjuda lgbt-personer att jobba med barn, att lgbt-personer är en fara för andra. Det finns naturligtvis andra länder inom unionen som diskriminerar lgbt-personer, därför behövs ett Feministiskt Initiativ i Bryssel.

En queerfeministisk syn på litteratur utvecklades i Feministiskt Initiativs regi på Bryggan under denna tisdags queerfeministiska satsning. Queer är främst en läsart, som avlockar texten dess ickeheterosexuella mönster, strukturer och intertextuella samband. Fyra väldokumenterat kunniga personer gav sin syn på vad queerlitteratur innebär nu och under tidigare epoker.

Hanna Stenström lade en god grund för de kommande presentationerna med sin bas i feministisk bibelkunskap. Hon talade insiktsfullt om queer som en särskild läsart, som avlockar texter deras identifikationsmöjligheter i en samtida läsning, snarare än en syn på litteratur som en statisk och samhällsspeglande företeelse.

Eva Borgström visade på den tröghet som råder inom det akademiska fältet. Trots att hon själv och andra skrivit om drottning Kristinas icke-heterosexuella identitetsformering, så tar inte övriga skribenter till sig detta enkla och odiskutabla faktum. Två biografier om Kristina har nyligen tryckts, som tvångsansluter drottningen till den heterosexuella
världen.

Carl-Johan Malmberg talade sig varm för all litteratur som en skapande och världsproducerande aktivitet. Han såg inte detta som något särskilt queert. Henry James, som har en queer sexualidentitet, fast det är osäkert vad han själv skulle kallat sig, blev hans böjningsmönster i debatten.

Ulrika Larsson presenterade de svårigheter ett queerförlag fortfarande har på den svenska marknaden. Titeln Schlagerbög togs inte väl emot av Coop när den gavs ut för ett par år sedan. ”Vi har barnfamiljer som kunder i våra butiker och då är inte ordet bög lämpligt på omslaget till en bok” sade man och vägrade distribution.

Presentationerna blev bitvis djupgående och informativa. Sådant tar tid, så det blev ingen tid till debatt. En timma och en kvart försvinner så fort. EuroPride 2008 är över och vi ser redan fram emot nästa.

Jan Magnusson