Religiösa krafter utövar påtryckningar i den europeiska politiken

17 juli 2008

Konservativa religiösa grupperingar stärker sin ställning i EU. Det hotar kvinnors och flickors mänskliga rättigheter och i förlängningen hela demokratin. Det måste uppmärksammas och vi måste arbeta emot en sådan utveckling menade en enig panel i seminariet på temat "Religion och politik – ett oäkta par i den europeiska politiken?"

I en fullsatt sal med strålande sol utanför, ledde Sofia Karlsson samtalet mellan Gudrun Schyman (Fi), Birgitta Ohlsson (fp), Kirsti Kolthoff (ordförande European Women´s Lobby), Marianne Eriksson (v) samt Christer Sturmark (ordförande Humanisterna).

– Konservativa religiösa grupper stärker sin ställning i EU och påverkar politiken, berättade Kirsti Kolthoff, ordförande i European Women´s Lobby. De vill ta bort mänskliga rättigheter för kvinnor, de hyllar traditionella kvinnoroller och kulturer där kvinnor är underordnade. De är religiösa fascister, fortsatte Kolthoff, farliga för kvinnor och flickor. Vi måste bygga allianser mot dessa resursstarka grupper som vill förbjuda aborter och at kvinnan underordnas mannen i äktenskapet.

Marianne Eriksson (v) berättade att det finns ett kalvinistiskt holländskt parti med kontor i EU som är aktivt emot kvinnlig rösträtt. Vatikanstaten har lobbyistkontor i Bryssel och samverkar med ortodoxa kyrkor. De vill att Europas värdegrund ska vara konservativt kristen. Eriksson konstaterade:

– År 2006 skrevs ett dokument för att garantera kvinnors mänskliga rättigheter, mot diskriminering och kränkningar av kvinnor, att kvinnor ska få rösta fritt och inte som sin man och att förtryck inte får döljas under religion eller kultur. Malta, Polen och Irland, de länder som har starkast påtryckningar från katolska kyrkan, vägrar skriva under dokumentet.

Birgitta Ohlsson (fp) menade att inom 10 år kommer Sverige att ha nåtts av de starka antiabortrörelser som verkar i USA idag och som också samarbetar och stödjer abortmotståndare i EU. Hon menade att abortmotståndsrörelserna är mainstreaming i USA och det kommer de att bli här också.

– Vi måste komma ihåg att religion är summan av sina effekter menade Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, vilket innebär att religion är dåligt för kvinnor. I Sverige idag gör vi religion till en egenskap, exempelvis ”kristna barn” och ”muslimska barn”, men religion är ett ställningstagande. Och detta ställningstagande ger legitimitet att inte följa lagen. Ett exempel är de manliga präster som inte behöver samarbeta med kvinnliga präster om det går emot deras samvete, en debatt som varit aktuell i Sverige.

Men Gudrun Schyman, talesperson i Feministiskt initiativ, berättade också om de muslimska kvinnor som hon mött som i sina religiöst fundamentala samhällen använder Koranen för att öka sin frihet. Hon konstaterade att det är smart av kvinnorna att agera så i en religiös kultur.

Röster från publiken menade att rädslan för religion beror på bristande kunskap om vår historia, där vi haft anledning att vara rädda för de förtryckande religiösa institutionerna men att religion i sig inte är farligt. Tron är en stark kraft som också kan användas positivt i demokratiska och humanistiska syften.

Seminariet enades slutligen om att de konservativa religiösa krafterna måste stoppas även om det förekom lite olika meningar om hur man gör detta på bästa sätt. Kan tron användas i detta arbete eller är tron själva problemet?

/Ulla Albért, Fi Uppsala