Vi vill se en anständig flyktingpolitik

3 december 2015

Regeringens högsta ambition tycks vara att med alla medel stoppa antalet asylsökande. Nu vill regeringen gå ytterligare ett steg genom att helt stänga Öresundsbron. Detta framgår av ett utkast till lagrådsremiss som flera tidningar publicerar idag.

Ett sådant beslut kommer få katastrofala konsekvenser för människor på flykt. Öresund kommer bli ett nytt Medelhavet. Det är en tidsfråga innan vi kommer att få se samma dramatiska scener vid svenska stränder. Mer än hälften av de flyktingar som tar sig över Medelhavet är i nuläget kvinnor och barn.

Regeringen vill också att de 22 000 flyktingar som fått avslag på sina asylansökningar ska deporteras. Polisen rekryterar nu för att fördubbla styrkan som arbetar med avvisningar. Våren 2013 inledde polisen projektet Reva, vars syfte är att leta rätt på papperslösa. Syftet var avvisningar. Bland annat genomsöktes tunnelbanan och rasifierade uppmanades att visa ID-handlingar. Reva var en djupt kränkande aktion som byggde på rasprofilering och som upphörde först efter kraftiga protester.

Sveriges regering visar nu inte bara dåligt omdöme utan också att de helt släpper taget om mänskliga rättigheter. Förslagen strider mot internationella konventioner och asylrätten sätts ur spel. Det pågår ett blodigt krig och det brinner ute i världen. Vi kan inte möta alla de som tvingats lämna sina trygga hem för ett liv på flykt, genom att stänga gränserna.

Feministiskt initiativ uppmanar nu till massiva protester mot regeringens flyktingpolitik. Vi uppmanar civilsamhället; föreningar, religiösa samfund och allmänheten, att högljutt protestera mot regeringens planer. Regeringen måste lyssna på alla oss som säger att det går. T.ex. de 81 stödpersoner som arbetar med ensamkommande barn och som idag skriver på AD Debatt: ”Sverige har pengar, utrymme och möjlighet. Vi säger inte att det är lätt, vi vet att personalen inom Socialtjänsten arbetar intensivt för att hitta lokaler, personal och att skapa rutiner. Men vi vet att vi kan klara det. För att säga nej till barn på flykt är inget alternativ. Det är inte anständigt.”

Nej, det är inte anständigt!

Gudrun Schyman
Partiledare Feministiskt initiativ

Protest