Skadar mäns livsstilar klimatet?

14 juli 2008

Ett av Feministiskt initiativs seminarium under Almedalen hade rubriken "Klimathot – en konsekvens av mäns livsstilar?" Den provocerande titeln indikerade innehållet av samtalet, nämligen att det inte enbart går att se på koldioxidutsläppen som ett samhällsproblem. Ser man bakom den totala statistiken så finns det ett tydligt könsrollsmönster.

Gerd Johnsson-Latham (tidigare delegat och svensk representant i FN för utvecklings- och jämställdhetsfrågor, ordförande i Kvinna till Kvinna) menade att det är viktigt att hålla fokus på vilka det är som släpper ut mest, och här är som land USA tillsammans med Kanada värst. Mäns livsstilar påverkar också generellt miljön i betydligt högre utsträckning än kvinnors livsstilar.

-27 % av all olja på jordklotet konsumeras av Nordamerika, men bara 5 % av befolkningen på jorden bor där. Och 24 % av oljan inhandlas av EU, men vi är bara 10 % av världens befolkning, konstaterade Johnsson-Latham.

– EU:s konsumtion av olja har ökat med 70 % senaste 30 åren. Fiffig teknik är inte lösningen, utan vi måste se på våra livsstilar.

Johnsson-Latham berättade att Välfärdsmodellen är fokuserad på mäns önskemål om konsumtion och att exporten av dessa livsstilar har gjort att vi har fåt problem med klimathotet. Hon jämförde med att påpeka att man skojar om en kvinna som köper en väska för 75 tusen kronor, men inte om den man som köper en båt för 7 miljoner kronor som släpper ut stora mängder koldioxid.

Johnsson.-Latham menade att staten måste satsa på mer infrastrukturella investeringar som gratis kollektivtrafiken för att verkligen ge rättvisa förutsättningar.

Lina Hjort, jurist i det nybildade nätverket Klimataktion, där hon är styrelseledamot, berättade att nätverket vuxit fram på grund av politikens svaga åtgärdsprogram för att rädda jordens framtid. Hjort pekar på vikten av det ideella engagemanget för att kunna uppfylla FN:s klimatpanels mål om att minska våra utsläpp med 90 % till år 2050.

– Klimataktions krav är att vi i Sverige senast 2035 har slutat påverka jordens klimat. Det kräver att vi börjar nu med ganska stora samhällsomvandlingar. Problemet är att människor fortsätter handla som det ser ut idag, men byter till ekologiskt och miljövänligt. Människor måste förstå att det krävs att vi förändrar konsumtionsmönster och livsstilar, säger Lina Hjort.

– Ett fungerande globalt avtal måste vara rättvist, för att det ska vara rättvist måste det också vara rättvisst mellan könen, säger Lina Hjort på frågan hur Klimataktion arbetar med genusperspektiv. För att jordens fattiga länder ska gå med på at arbeta aktivt med klimatfrågorna så måste vi ta det största ansvaret. Kvinnor drabbas hårt av klimatpåverkan över jorden idag. I områden där det råder vattenbrist så tvingas flickor sluta skolan för att hjälpa till att hämta vatten, berättar Lina Hjort.

Klimataktion föreslår en årlig klimatbudget där alla Sveriges utsläpp som även sker utomlands i produktionssektorn räkna in. Lina Hjort menade att vi måste ersätta flygtransporter helt om vi ska lyckas nå klimatmålen. Att staten måste sluta subventionera flygresorna så att tågtrafik får realistiska förutsättningar att konkurrera.

Feministiskt initiativ är medlemmar i Klimataktion. Klimataktion har nu bildat ett feministiskt nätverk som diskuterar och fördjupar sig i frågorna för att få mer kunskap och lyfta det feministiska klimatperspektivet i debatten.

/Webbredaktionen