Fisken är den siste som vet att den simmar i oceanen

11 juli 2008

Under Almedalsveckan höll Feministiskt initiativ ett seminarium på temat "mandom, mord och mörkermän". Lars Jalmert, mansforskare, Tomas Wetterberg, från män för jämställdhet i Örebro och Birger Östberg, styrelseledamot i Feministiskt initiativ satt i panelen ledd av Stina Sundberg, talesperson i Feministiskt initiativ. Seminariesalen var överfull av många intresserade besökare.

Manspanelen diskuterade inledningsvis kring hur de själva kom underfund med könsorättvisorna i samhället. De menade att just det faktum att män är överordnade kvinnor och har fler privilegier i samhället gör att de inte ser över- och underordningen lika klart som kvinnor. Tommas Wetterberg inledde med liknelsen ”den siste att upptäcka oceanen är fisken” vilket blev ett återkommande tema över hur män kan blunda för de könsorättvisor som finns.

På frågan varför män inte reagerar mer på kvinnoförtrycket och könsroller svarar Birger Östberg

– ”Det innebär att man som man måste ifrågasätta sig själv och sina privilegier av att vara man i samhället. Det är svårt och kräver mer än ord om jämställdhet.”

Lars Jalmert berättade om sin undersökning om IRA-männens bild av sina liv. Flera av IRA-männen visade sig gå med självmordtankar, djupa deprissioner. Och de speglar sig i våldsamma män i omgivningen och tycker att de inte kan leva upp till de hårda männens ideal.

– ”Det här går de och tycker allihopa. Ingen av dom vill vara med i detta men de är tysta i rädslan för vad de andra ska tycka. Män speglar sig i en föreställning om vad andra män tänker och tycker och det är något som präglar hela manskulturen”, konstaterade Jalmert.

Diskussionen kom också att handla om vad som händer när män går ihop för att jobba för jämställdhet.

– ”Jag blir ofta besviken över män som samlas, att det ofta handlar om att det är synd om män och att fokusera på vilka kvinnliga feminister som har fel. Jag tror att vi måste lyssna mer på kvinnor” resonerade Birger Östberg.

– ”Vi har haft många mansrörelser på temat att det är bara män som kan göra män av pojkar. Det handlar ju om att ha mänskliga förebilder”, betonar Lars Jalmert.

Stina Sundberg frågar panelen varför våldet mot kvinnor fortsätter trots att alla vill ha bort det.

– ”Våld ger kortsiktigt makt säger Jalmert. Män utgår ifrån att de har rätt till något, och när den rätten hotas upplever de en kränkning och tar till våld. De mekanismerna kan man se i varenda vålddåd.

Ofta blir misshandlande män offer i sina egna beskrivningar och det säger att det är hon som har orsakat våldet. Jalmert refererar till en dömd kvinnomisshandlare;

-Hon tjatade ju.

– Vad hände?

– Det small till.

– Vad blev resultatet?

– Ja, hon blev tyst.

Birger Östberg konstaterade under seminariet att:

– ”Alla vill faktiskt inte ha bort våldet. Våld ses inte alltid som något dåligt. Fotbollsspelare som slåss är till exempel ’taggade’ som det brukar heta. Och filmer visas varje dag där mäns våld ses som en lösning på problemen. Det odlas en mansroll som är macho när man pratar om mäns våld, och vi borde ifrågasätta den mansrollen.”

/Webbredaktionen