Rivstart av Almedalsveckan

7 juli 2008

Almedalsveckan i Visby har rivstartat! Under måndagen var medlemmarna i Feministiskt initiativ runt på en mängd seminarier och webbredaktionen har intervjuat några av dem om dagen.

Under måndagen arrangerade inte Feministiskt initiativ några egna seminarier så webbredaktionen intervjuade ett par medlemmar om dagen. Lourdes Daza-Gillman och Veronica Svärd passade på att besöka andra intressanta seminarier, bland annat ett seminarium av Liberala kvinnor hade under rubriken Feminism+Kapitalism=Sant. Ett tema var att kapitalismen varit avgörande för kvinnors utträde från hemarbetet och ut på arbetsmarknaden vilket bidragit till deras ekonomiska oberoende.

Veronica Svärd inflikar att rksdagsledamoten Karin Pilsäter (fp) dock menade att det finns en viktig könsanalys att komma ihåg i begreppet ekonomiskt oberoende. Medan en ”ekonomiskt oberoende man” är en man som inte arbetar så är en ”ekonomisk oberoende kvinna” en kvinna som är självförsörjande men oberoende av en mans inkomst.
En annan intressant sak som Martin Ådahl chef för tankesmedjan Fores sade att ”det är den ruttna manskulturen som finns runt om i världen som skapar manschauvinistiska kapitalinvesteringar”, berättar Veronica Svärd. När kvinnor investerar i familjen och det lokala uppbyggnadsarbetet så investerar män i sin egen person. Ådahl menade dock att kvinnor kommer att dominera marknaden i framtiden på grund av att män inte hänger med utbildningsmässigt och att kapitalister inte kommer att investera i ”outbildade opålitliga män”, citerar Veronica.

Martin Ådahl var kritisk till att offentlig sektor har kartell över kvinnors arbetsmarknad inom den offentliga sektorn och hindrar kvinnors löneutveckling. Även
Katrine Kielos, vikarierande chefsredaktör för Arena, som också var med i panelen, kritiserade sitt eget parti socialdemokraterna under seminariet då hon menade att
socialdemokraterna själva betraktar sig som facklig företrädare alternativt arbetsgivare till offentliganställda kvinnor. Kielos menade att socialdemokraterna
fastnat i gamla maktstrukturer som gör att kvinnors position inte har förändrats.

Sture Nord, ordförande för TCO sade att ”problemet med kvinnors situation på arbetsmarknaden är inte att kvinnorna är hemma med barnen, problemet är att männen inte är hemma med barnen, och han upprepade att det enda som kan lösa det problemet är delad föräldraförsäkring.” Det var glädjande att panelen var överens om att individuell föräldraförsäkring är ett måste för att komma vidare i jämställdhetsutvecklingen, berättar Lourdes Daza-Gillman.

/Webbredaktionen