Feministiskt initiativ i Almedalen!

6 juli 2008

Idag inleds Almedalsveckan i Visby och Feministiskt initiativ är som vanligt på plats! I år bjuder vi in till samtal om normerande bostäder, om mansrollen under förändring, om religiös påverkan på den europeiska politiken och ställer frågan om klimathotet är en konsekvens av mäns livsstilar?

Förutom seminarierna på högskolan så håller flera medlemmar tal på andra teman under veckan på Donners plats och i Östercentrum. Feministiskt initiativ har även ett tält på Donners plats där vi har material och foldrar för den intresserade och diskuterar vad vi vill göra i EU-parlamentet.

Bostad för vem – normen ger formen?
För vem och av vilka formas dagens bostäder? En knapp femtedel av Sveriges befolkning lever i kärnfamiljskonstellationer men bostäder för andra former finns inte. Varför?

Ett samtal om normer som styr former. Medverkande är Barbro Engman (ordförande Hyresgästföreningen), Camilla Andersson (arkitekt, 2007 års mottagare av Einar Matssons stipendium för bostadsforskning) och Tobias Olsson (verksamhetschef på ”www.jagvillhabostad.nu”). Samtalet leds av Gudrun Schyman (Fi).

Onsdagen 9 juli kl 11.15 – 12.30 på Högskolan sal E30

Mandom, mord och mörkermän – ett samtal om mansrollen i patriarkal tappning
Är det mansrollen att män i maktpositioner är aktörer för ett förtryck? Talar feminismens män om en mansroll? Vem är ”man” idag?

Medverkande är Birger Östberg (Fi), Lars Jalmert (mansforskare, Stockholms universitet) och Axel Humelsjö, (journalist). Samtalet leds av Stina Sundberg (Fi).

Torsdagen 10 juli, kl 9-10.30, Högskolan i sal D24

Religion och politik – ett oäkta par i den europeiska politiken?
Ett samtal om religioners inflytande i den europeiska politiken och konsekvenserna för kvinnors självbestämmande.

Medverkande är Birgitta Ohlsson (fp), Christer Sturmark (Humanisterna), Gudrun Schyman (Fi), Kirsti Kolthoff (ordförande European Women´s Lobby) och Marianne Eriksson (v). Samtalet leds av Sofia Karlsson (Fi).

Torsdagen 10 juli, kl 11-12.30, Högskolan i sal D24

Klimathot – en konsekvens av mäns livsstilar?
Män som grupp äger mer, konsumerar mer, förorenar mer och köper den nya teknik som ska vara lösningen på klimathotet. Ensamstående kvinnor med barn, boende i hyresrätt, och personer med låg inkomst, vana att leva energisnålt, är de som lever mest miljövänligt. Vem ska ändra på vad när vi ska möta klimathotets utmaningar?

Medverkande är Gerd Johnsson-Latham (tidigare delegat och svensk representant i FN för utvecklings- och jämställdhetsfrågor, ordförande i Kvinna till Kvinna) och Lina Hjort (jurist, ledamot i Klimataktions styrelse). Samtalet leds av Gudrun Schyman (Fi).

Torsdagen 10 juli, kl 13-14.30, Högskolan i sal D24

Välkommen!
Feministiskt initiativ
Pressjour 070-610 01 91 eller 070-610 01 90