Stoppa Förbifart Stockholm!

6 juni 2008

Tal av Feministiskt initiativs Veronica Svärd på Sergels torg under Internationella Världsmiljödagen den 5 juni:

Jag talar då och då om feministisk politik, men att bli tillfrågad att komma till Sergels torg och tala på Internationella Världsmiljödagen är extra roligt. Att föra samman miljöperspektivet och det feministiska perspektivet är nämligen än så länge nåt som sällan görs.

Könsskillnader finns inom de allra flesta områden, men i trafikpolitiken så är skillnaderna på flera sätt extra tydliga. Kvinnor kör oftare mer bränslesnålt, eller byter till en miljövänlig bil. Men framför allt så väljer kvinnor att överhuvudtaget köra mindre bil och åka mer kollektivtrafik för att minska utsläppen av koldioxid.

Men det är också så att när män oftare väljer att ta bilen sträckan till och från jobbet så väljer kvinnor att ta kollektivtrafiken till dagis med barnen, till jobbet, från
jobbet för att hämta barnen, hem till äldre släktingar som behöver hjälp på ålderns höst och sen hem igen. Vi har delvis olika färdmedel, men har också olika rörelsemönster i samhället. Det jag vill säga är att våra olika trafikvanor och våra politiska beslut inte bara är en klimatfråga utan även handlar om att kvinnors rörelsefrihet begränsas på grund av vår klimathänsyn.

Det är en demokratifråga, en maktfråga, hur vi väljer att prioritera resurserna i trafikpolitiken. Om våra politiker väljer att prioritera 60 miljarder kronor på motorvägar som Förbifart Stockholm så innebär det också att det tas massor med pengar från en utökad och förbättrad kollektivtrafik. Den nuvarande moderata politiken gynnar en klimatförstörande levnadsstil och motverkar den klimathänsyn som kvinnor oftare har, och begränsar rörelsefriheten hos dem som faktiskt anstränger sig för att förbättra miljön!

Forskning visar att kvinnor känner sig mer berörda av miljöfrågor och oftare tycker att det är viktigt att göra något åt klimatförändringen. Men i styrelserna i våra största trafik- och energibolag som beslutar i många frågor, så är bara en femtedel kvinnor. Dessa bolag domineras av män i övre medelåldern – den grupp som tror allra minst på möjligheterna att göra något åt klimatförändringarna.

Kvinnor har väldigt lite inflytande i trafikpolitiken idag, trots att kvinnor är den grupp som har störst tilltro till att vi kan bromsa klimatförändringarna, både genom gemensamma samhällsåtgärder och som individer. En första aktiv klimatförändrande åtgärd vore att vi valde in fler motiverade kvinnor i beslutande styrelser.

Men om vi lyfter blicken från Förbifart Stockholm och Sverige för att se vilka konsekvenser klimatförstöringen får så är de hisnande. Vi exploaterar och våldför oss något enormt på natur och djur världen över. En rätt som människan tar sig, men en rätt som vi inte har.

Klimatförstöringen får också enorma ojämställda konsekvenser världen över. FN:s klimatpanel såg att det ökande antalet naturkatastroferna påverkar kvinnor i mycket större omfattning på grund av de traditionellt uppdelade könsroller vi lever under. Könsroller som gör att män äger 99 % av all egendom och tjänar 90 % av inkomsterna, trots att kvinnor utför två tredjedelar av allt arbete. När naturkatastroferna slår till så har kvinnor därför en mycket begränsad rörelsefrihet på grund av fattigdom och de har dessutom ofta huvudansvar för barn och äldre och deras överlevnad.

Sjukdomar och svält i naturkatastrofernas spår skapar i sig också en stor risk för kvinnor att utnyttjas sexuellt och som billig arbetskraft.

På det hela taget så konstaterar FN:s klimatpanel att kvinnor löper 14 gånger högre risk än män att dö i en katastrofsituation. Ett exempel är att närmare 80 % av dem som dog i tsunamin 2004 var kvinnor.

Det är inte en dag för sent att börja diskutera hur våra könsroller gör att vi orsakar klimatförstöring och hur vi kan lindra effekterna för alla de, främst kvinnor, som drabbas världen över.

Feministiskt initiativ fortsätter att lyfta dessa frågor, och tar avstånd från motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm! Slutklämmen från mig är: Bygg ut tunnelbanelinjerna istället och gör det attraktivt för människor att åka kollektivt!

Veronica Svärd, styrelseleamot i Feministiskt initiativ