Frånta männen privilegier (SvD Brännpunkt 5 april)

5 april 2005

Politiken måste byggas på kritik av mäns överordning. För att kvinnor ska bli jämlika måste män fråntas vissa privilegier.

Cecilia Chrapkowska, Maria Jansson och Ebba Witt-Brattström, styrelseledamöter i Fi, skriver på SvD Brännpunkt den 5 april.

Läs artikeln på: www.svd.se