Feministbrev nummer 45

1 juni 2008

Till alla feminister från Gudrun Schyman

Vårdförbundets strejk är slut och i medierna ser vi rubriker om besvikelse bland medlemmarna. Jag ser ungefär samma mönster som efter Kommunals strejk för några år sedan. Resultatet av den strejken gick att utläsa först efter att de lokala förhandlingarna var slutförda och då såg det faktiskt inte så dåligt ut. Flera av Kommunals grupper höjde sina löner avsevärt.

Vårdförbundet har samma sits. Det centrala avtalet är bara grunden. Det är först när de lokala översynsförhandlingarna är klara som var och en kan se vad man får i lön. Det är lokalt som pengarna ska fördelas.

Det som inte har uppmärksammats tillräckligt i avtalet, och som får Vårdförbundet själva att tala om ”genombrott” är att en lägstalön har fastställts och att det tydliggörs att det är kunskaper och utbildning som ska värderas. Det kommer att betyda mycket för flera kvinnodominerade yrken, som naturligtvis kommer att följa efter. En lägsta accepterad lön på 21 100 kronor för alla som arbetat ett år i yrket får konsekvenser även för andras löner och det kommer att påverka ingångslönerna. Dessutom blir det stopp för att personer med lång erfarenhet och stor kunskap ligger kvar på lägsta nivå, vilket i sin tur gör att många andra löner kan höjas. Akademisk utbildning kommer i framtiden att synas i lönesumman och det kommer att ha betydelse för fler yrken inom välfärdssektorn.

Avtalet innehåller alltså inte bara kronor och ören utan också viktiga principiella förändringar som alla är steg i riktning mot mer jämställda löner. Precis som Kommunal, som just nu sitter på LO-kongressen och slåss mot mansdominerade Metall för att få behålla jämställdhetspotter i kommande avtalsförhandlingar, så driver Vårdförbundet lönefrågor på ett sätt som kan få positiva konsekvenser för fler kvinnodominerade arbetsområden.

Den analysen passar inte in i den mediadramaturgi som ser som sin uppgift att snabbt utkora vinnare och förlorare och helst kräva ett huvud på ett fat (ofta en kvinnas), men den är nödvändig för att förstå att arbetet för rättvisa och jämställda löner måste föras på alla plan, med alla medel, hela tiden.

I går fick jag ett mail. Texten löd: –Tystnaden är de utsattas värsta fiende. Underteckna med din namnunderskrift, följt av – Det är flera protestlistor på gång, bland annat flera elektroniska på nätet. Skriv gärna under och skicka länkarna till vänner och bekanta. Mer än 10 000 namnunderskrifter har hittills kommit in på nedanstående tre namninsamlingar:

  • Det finns ett bättre sätt… Handikapprörelsen samt fyra TCO-förbund. Skapad 25/5. Kommer att skickas in via Leif Hansson, SKTF. www.namninsamling.se
  • Stoppa utförsäkringslagen! Skapad 9/4. Kommer att skickas till Gunnar Axén, riksdagens socialförsäkringsutskott. www.namninsamling.se
  • Stoppa regeringens hetsjakt på sjuka! Kommunal. Skapad 10/4. Kommer att skickas till Cristina Husmark Pehrsson. www.namninsamling.se

Maj månad är slut. Häggen har gått i sommarallians med syrenen och det ligger lov i luften. Därför är det här brevet det sista innan sommaren.

Trevlig Sommar!
Gudrun