Minnesvärt från kongresslördagen

4 maj 2008

Idag inleds sista dagen av Fi:s kongress i Umeå. Vi kommer att diskutera miljöpolitik och antirasism/globalisering/migration. Många är förmodligen trötta, dels efter två dagars intensivt kongressande men också med anledning av festen i går kväll där beslutet att ställa upp i val firades.

Här följer några minnesvärda citat från lördagens debatt:

– EU är en slipsparad utan dess like!

Gudrun Schyman eldar på kongressen inför beslutet om att ställa upp i valet till EU-parlamentet. Gudrun belyser vilka det är som har problemformuleringsinitiativet och att det har betydelse vilka det är som sitter kring förhandlingsborden när den europeiska politiken skall dras upp. Hon målar upp hur Feministiskt initiativ kan fortsätta historien kring kvinnors organisering.

– Ni vet om att vi fattat beslut om att vara med i val, va?

Mötesordförande Sofia Karlsson kontrollerar att ljudet bär i kongresslokalen.

– Världen behöver en ny Marxinna!

Medlemmen Maija Savolainen argumenterar för vikten av en klasspolitik. Kongressen beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att tillsätta en arbetsgrupp som skall utreda hur Feministiskt initiativ skall hantera denna fråga i sin framtida politik.

– Jag finner att vi bytt ut EU-parlamentet mot Maria Carlshamre.

Ordförande Anna Sjödin konstaterar att kongressen gjort en rättelse i propositionen om en ny feministisk politik, där styrelsen gett EU-parlamentet äran för att ett initiativ som egentligen tagits av Maria Carlshamre.

Anna-Karin Johansson Brikell