EU måste erkänna abort som en mänsklig rättighet!

4 maj 2008

Runt om i världen dör mer än 500 000 kvinnor varje år i samband med graviditet, förlossning eller en osäkert utförd abort.

Idag ser vi en oroande utveckling i flera europeiska länder. I Spanien har abortkliniker utsatts för attacker och polisräder. I Polen åtalades nyligen en kvinnlig läkare för att hon utfört aborter. I Litauen föreslås parlamentet införa en av Europas strängaste abortlagstiftningar. I Italien startades ett helt nytt politiskt parti kring frågan om ett globalt moratorium för aborter. Förslaget fick stöd av påven och andra religiösa företrädare.

Feministiskt initiativ anser att abort är en mänsklig rättighet. Stater som förvägrar kvinnor abort bryter alltså mot mänskliga rättigheter. För den Europeiska Union som berömmer sig för att vara civiliserad och gärna vill vila på respekten för mänskliga rättigheter, borde det vara oacceptabelt att stillatigande se på när kyrkans och politikens män systematiskt kränker kvinnors rätt till självbestämmande. Nästa år har Sverige ordförandeskapet i EU. Då är det hög tid att regeringen för upp kvinnors mänskliga rättigheter högst upp på EU:s politiska dagordning.

Feministiskt initiativs extra kongress, Umeå, 4 maj 2008