Feministiskt initiativ ställer upp i kommande val

3 maj 2008

Feministiskt initiativ ställer upp i nästa års val till EU-parlamentet och i valen 2010 till riksdag, kommuner och landsting. Det beslutade en stor majoritet av medlemmarna på organisationens extrakongress i Umeå på lördagsförmiddagen.

– Jag tror att vi har goda möjligheter att lyckas i EU-valet, där många väljare känner sig friare i förhållande till blockpolitiken. Det finns ett stort behov av feminister i EU-politiken, där den massiva mansdominansen gör att kvinnors villkor glöms bort och att fotosessionerna ofta ser ut som en slipsparad, säger Gudrun Schyman.

– Det behövs en feministisk offensiv i Europa för att möta det spirande abortmotståndet och attackerna på kvinnors rättigheter. EU-länderna måste också börja bedriva en aktiv jämställdhetspolitik för att hejda den befolkningskris som blir följden av låga födelsetal när kvinnor tvingas välja mellan barn och karriär.

Delar av debatten inför beslutet handlade bland annat om de praktiska förutsättningarna för de kommande valrörelserna. Feministiskt initiativ har en ansträngd ekonomi och inga anställda.

– Jag tycker att debatten visar att Feministiskt initiativ består av många starka medlemmar med ett stort mod. Vi kommer att bedriva en valrörelse med knappa resurser, vilket gör att vi kommer att vara uppfinningsrika i arbetet med att hitta nya vägar för kommunikation med väljarna, säger Gudrun Schyman.