”Mer kärlek, till våra medmänniskor” hälsar Fi Dalarna

28 april 2008

Fi i Dalarna består av ett glatt, entusiastiskt gäng med starka personligheter. Alla har vi valt olika vägar i yrkeslivet, lever i olika familjekonstellationer, vi har en mängd olika intressen och hobbies. Vi är mycket olika varandra men åhh så lika ändå.

Vi är alla otroligt nyfikna individer, vi drivs av en vetgirighet som är gränslös och alla är vi sanna humanister. Alla vill vi leva i total frihet i en värld fri från förutfattade meningar och i vilken normer inte vingklipper individer p.g.a. olikheter. Alla hyser vi ett stort ansvar för kommande generationer och lever i möjligaste mån som vi lär. Vi tar aktivt ansvar för vår planet beträffande t ex mat och egna transporter. Vi brinner för jämställdheten och debatterar mycket och gärna då vi sammanstrålar på våra Fi-möten som är fyllda med skratt. Vi trivs med varandra, utvecklas och växer med varandra och möts i vårt gemensamma politiska intresse där vi vurmar för de feministiska frågorna, såklart!

Vi anser att det inte längre finns några bortförklaringar om brist på resurser då det gäller att utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor. Det är dags för männen att stå tillbaka i löneutvecklingen till kvinnans fördel. De, av hävd, traditionella ”kvinnoyrkena” såsom vård och omsorg måste uppvärderas. Att jag som förälder lämnar mitt eget barn i fler än en lärares vård, fem dagar i veckan, att guida i kunskap och social utveckling torde ju vara det mest värdefulla yrket för mig. Om vi nu lägger in värderingsbegreppet, vilket vi anser på lång sikt bör strykas i jämställdhetens namn. För är det inte just uppvärderingar och nedvärderingar som ökar klyftor och driver på ojämställdheten? Varför anses det ”bättre” med snickeriarbeten än städarbeten? Båda yrkeskategorierna är ju nödvändiga. Inget av dem är bättre eller sämre. En läkare behöver ett antal sköterskor för att genomföra sitt uppdrag. Vilket värderas högre? Kanske samtliga yrkeskategorier bör avlönas med samma summa, i jämställdhetens namn?

Vi anser att alla människor har samma värde, ingen är bättre eller sämre, vit som svart, gul, röd, gammal som ung, barn som vuxen, stark som svag. Ingen är eller bör vara förmer än någon annan. Vi strävar efter en värld fri från diskriminering på alla plan och detta bör genomsyra hela vår politik.

Vi önskar en retorik som ställer vår politik i rätt ljus. En retorik som bygger på positiva scenarium, konkret fakta, i vilken utelämnas anfall på motståndaren. En retorik som aldrig formger nidbilder av motståndarnas politik. Ett Fi-signum i fredens och frihetens anda i ett fullkomligt feministiskt åtagande! Som moder Theresa svarade på frågan om hon vill komma och bistå med kloka åsikter beträffande åtgärder i att stoppa en konflikt eller ett krig. Hon svarade nej tack, men jag kommer gärna om ni vill diskutera fred. Ligger mycket i detta. Vi börjar alltid med oss själva och såsom vi vill bli behandlade bör vi behandla andra. Respekt, vi behöver mer respekt till våra medmänniskor. För att inte glömma, mer kärlek, till våra medmänniskor!

Nu drar ett gäng upp till konferensen i Umeå. Säkert kommer deras röster höras och deras skratt smitta.

Vi ses! Kram ifrån Fi i Dalom, vid datorn, Ulrika Vargtand, ansvarig inom Fi Dalarna för barn och samhälle.