Fyra av tio vill att Feministiskt initiativ ställer upp i EU-valet

25 april 2008

Det skulle vara bra om Feministiskt initiativ ställer upp i EU-valet nästa år. Det anser 38 procent av de tillfrågade i en ny Sifo-undersökning. Lika många män som kvinnor vill se Feministiskt initiativ kandidera till EU-parlamentet.

– Jag tror att många väljare ser att det finns djupa orättvisor mellan kvinnor och män, och håller med om att det skulle behövas fler feminister i EU-parlamentet. I dagsläget liknar EU-politiken ofta en slipsparad. Problemformuleringarna utgår ofta från en enkönad verklighetsbild, vilket märks när religiöst grundad familjefundamentalism och abortmotstånd är på frammarsch, säger Gudrun Schyman, talesperson.

Feministiskt initiativ ska ta ställning till frågan om deltagande i EU-valet på en extrakongress i Umeå den 2-4 maj. Extrakongressen ska också besluta om deltagande i 2010 års riskdags-, landstings och kommunalval. Styrelsen har föreslagit att Feministiskt initiativ ska ställa upp i samtliga dessa val.

– Stödet för att vi ska ställa upp i EU-valet är minst lika stort bland män som kvinnor. Det bekräftar att allt fler män börjar engagera sig mot könsorättvisorna, säger Stina Sundberg, talesperson.

– EU-valet borde bland annat handla om hur bristen på jämställdhet bidrar till ett katastrofalt lågt barnafödande i Europa. Unga kvinnor som utbildar sig vill inte bli andrahandsalternativ på arbetsmarknaden eller obetalda välfärdsproducenter i en ålderdomlig hemmafruroll. När detta krockar med dagens arbetsliv och välfärdsmodeller blir resultatet att allt fler äldre måste försörjas av allt färre unga, säger Gudrun Schyman.

Fakta om undersökningen
Under perioden 15-21 april ställde Sifo följande fråga till 1 000 personer: Tycker du att det skulle vara bra eller dåligt om Feministiskt initiativ ställer upp i valet till EU-parlamentet 2009? Bra: 38 procent. Dåligt: 27 procent. Tveksam, vet ej: 35 procent. 39 procent av männen och 37 procent av kvinnorna svarade bra. Undersökningen genomfördes på uppdrag av Feministiskt initiativ.