Fi blundar inte för hedersvåld

30 mars 2008

Feministiskt initiativ blundar för hedersvåldet, skrev Maria Hagberg i går. Jag känner inte någon feminist som förnekar de fasansfulla brott som begås mot kvinnor (och unga män och HBT-personer) i hederns namn.

Vad Fi säger är att det är viktigt att se att det både finns likheter och olikheter i det patriarkala våldet. Om vi tror att ”patriarkala strukturer” bara finns inom familjer/släkter som kommer från andra länder så framställer vi etniska svenskar som fria från patriarkalt våld. Att det inte stämmer med verkligheten kan vi se i till exempel Brå:s statistik över anmälda misshandelsfall mot kvinnor och homofobiska brott samt i den statistik som publicerats av Kvinnofridslinjen.

Olycklig polarisering
Om vi dessutom utpekar vissa ”kulturer” och ”religioner” som bärare av hedersrelaterat våld, så säger vi samtidigt att problemet inte finns i det ”svenska” samhället och att den ”svenska kulturen” är fri från patriarkalt våld. Det blir en fråga om ”dem andra”, något som ”vi” inte behöver bry oss om. Effekten blir en olycklig polarisering som spär på den segregerade syn som redan finns alltför mycket av.

Ett exempel: Män med svensk etnisk bakgrund utsätter kvinnor (och män) för våld. En person från ett annat land skulle av det kunna dra slutsatsen att detta våld begås på grund av svensk kultur, tradition och västerländska patriarkala mönster. Många etniska svenskar förklarar sällan mäns våld på detta sätt.
I stället förklaras mäns våld med alkoholism, psykisk sjukdom och mäns våld mot män kallas för ungdomsvåld eller huliganvåld. Det patriarkala mönstret försvinner.

Våld i hederns namn förekommer i det svenska samhället och är ett allvarligt samhälls-problem för oss i Sverige. Inte minst krävs förebyggande insatser, hjälp och stöd till de kvinnor, män och HBT-personer som utsätts. Våldsbrott i hederns namn, liksom alla andra former av mäns våld, måste upphöra. Fi hävdar en feministisk analys som självständig utgångspunkt för politisk organisering. Det är att med öppna ögon ge sig på ett globalt maktmönster som förvägrar kvinnor mänskliga rättigheter världen över.

Gudrun Schyman
Talesperson för Feministiskt initiativ.

Debattartikeln publicerades i Expressen:
www.expressen.se
Och här är artikeln av Gudrun Schyman som startade debatten:
www.feministisktinitiativ.se