Fullsatt i Uppsala

29 februari 2008

Det var fullsatt på Grand café i Uppsala när Gudrun Schyman, Carin Holmberg, Karin Nygårds medverkade i ett panelsamtal utifrån boken Lyckliga slut (redaktör Susanna Alakoski). Boken är en antologi med 17 berättelser om det så kallade vardagsvåldet. Frågor som togs upp var bland annat var gränsen går mellan relationsproblem och destruktivt maktutövande, samt hur man förebygger destruktiva relationer och mäns våld mot kvinnor. Arrangerade gjorde Feministiskt initiativ, Ordfront och Sensus.