Rapport från Kampala

27 februari 2008

Jag befinner mig just nu i Uganda där jag besöker projekt som stödjer kvinnors och flickors rättigheter ute i byarna i landets nordöstra delar.

Organisationen jag arbetar för, ActionAid, gör vad den kan för att bekämpa det patriarkala systemet. Här könsstympas flickor och gifts bort i tolv–trettonårsåldern, här våldtas unga flickor, många smittas med hiv, och förskjuts sedan av sina fäder eftersom de är ”förbrukade varor” som inte går att sälja till en presumtiv make.

ActionAid försöker ge dem en framtid och en tro på sig själva. Vi ordnar studiecirklar ute i byarna och informerar om vilka rättigheter de har. De som hivsmittats får medicinsk och psykosocial vård och rådgivning. De flickor som blivit unga mammor får hjälp att hitta sätt att försörja sig och sina barn och så småningom också möjligheter till vidareutbildning.

Det går inte fort att ändra ett patriarkalt system, varken i Uganda eller i Sverige, men mina erfarenheter från Afrika har gjort mig ännu mer övertygad om att Feministiskt initiativ, ja alla feministiska initiativ, behövs i Sverige, i Europa, i världen.

Vi behöver finnas med där besluten fattas, i det dagliga och mödosamma arbetet i fält och i riksdagskamrar. Vi behöver helt enkelt fler feminister på alla platser och alla poster runt om i världen.

Det gäller också Europa och dess politiska organ.

Därför anser jag att Feministiskt initiativ ska ställa upp i valet till Europaparlamentet.

Kajsa Claude