Slagfärdiga i TV-debatt

22 februari 2008

På SVT Debatt med Stina Dabrovski torsdagen den 21 februari diskuterades mäns våld mot kvinnor och systrarna Maria Carlshamre, Kajsa Claude och Anna Källdén presenterade den nystartade organisationen Slagfärdiga.

– Det är första gången som anhöriga och utsatta har en egen plattform, sa Maria Carlshamre.

Debatten handlade om vad mäns våld mot kvinnor beror på och vad som kan göras åt det. Nyamko Saboni försvarade regeringens politik. Gudrun Schyman påtalade att regeringen inte nämner könsmaktsordningen och de strukturella sambanden någonstans i sitt handlingsprogram för att stoppa mäns våld mot kvinnor men att många av förslagen är bra. En bra åtgärd som togs upp var den nya kvinnofridslinjen som startat i slutet av 2007.

– Varför går inte männen som slår? frågade Gudrun Schyman. Hon fortsatte med att det handlar om att män som slår vill ha det maktöverläget de skaffar sig över den de säger sig älska. Mansrollen i samhället måste förändras, fortsatte Gudrun Schyman.

Maria Carlshamre ställde också frågan varför kvinnojourer inte får det ekonomiska stödet de borde ha. Inte skulle vi nöja oss med frivilliga brandmän som ryckte ut när det brann nånstans som det var på 1800-talet. Men så ser det ut för kvinnor som utsätts för mäns våld, det är ideella krafter som står för mycket av stödet, sa Maria Carlshamre och ville se snabba förändringar på området.

Ett annat genomgående budskap i debatten var att våga tala om det kvinnor utsätts för, att våga tala om våldet.

Länk till organisationen Slagfärdiga: www.slagfardiga.se

Se programmet: www.svt.se