Alla dessa internetforum!

20 februari 2008

Mikael Almén presenterade en föreläsning han gjort tillsammans med Mikaela Mars Robsahm, på temat ”Alla dessa internetforum”.

Föreläsningen gav en överblick av vilka olika forum som Feministiskt initiativ kan behöva synas på och på vad sätt vi kan använda dessa forum för att nå ut med vårt feministiska budskap och hitta fler sympatisörer.

Två forum vars betydelse särskilt betonades var Facebook (som är bra för att nätverka med andra feminister, bilda feministiska grupper, bjuda in till feministiska events osv.) och youtube, där man kan ladda upp videoklipp (exempelvis föreläsningar, torgmöten osv.). Föredraget inspirerade, det avslutades med en livlig och intressant diskussion om internetforum och feministiskt arbete och under rasten direkt efter föreläsningstillfället skaffade sig flera medlemmar användarnamn på olika forum.