Ett samtal om Fi och Media

19 februari 2008

Under den gångna kommunikationshelgen i Stockholm diskuterades bland annat hur Feministiskt Initiativ uppfattas i media och vad som kan göras för att påverka detta.

Samtalet mellan pr-konsulten Christer Åberg och Gudrun Schyman kretsade kring Feministiskt initiativ och relationen till media. Hur kan vi påverka? Hur kan vi få ut en positiv bild av Fi? Åhörarna fick fritt ta fram ord som de ville att Fi skulle förknippas med: Kloka, kunniga, kreativa, frihet, humanister, rättvisa, envisa, glada, uppriktiga, demokratiska, roliga, varma, intressanta, nytänkande.

Christer Åberg pekade sedan på hur mediabilden eller allmänhetens bild ofta är den rakt motsatta av vad vi vill framstå som. Men det går att förändra! Christer Åberg har jobbat som journalist och pekade på hur viktigt det är med goda relationer med media och journalister. Gudrun Schyman lyfte gång på gång hur hon alltid tänker långsiktigt att värderar journalistrelationen mycket högt, att aldrig vara besvärlig och jobba emot dem. Man måste se dem som medarbetare sa Gudrun Schyman.

Frågan om att titta framåt och vad Fi vill åstakomma lyftes också, att lösningar i högre grad borde lyftas fram. Ibland är det lätt att bara fokusera på problemen. Vikten av att ta hänsyn till mottagaren situation lyftes också, kommunikation blir effektivare om den utgår från mottagens världsuppfattning.

Alla har vi begränsat med tid och ekonomin är i botten, men Christer Åberg betonade att journalistkontakter och artiklar i tidningen inte kostar i pengar och tar relativt lite kraft och tid. Gudrun uppmanade alla lokala företrädare att inför kongressen samla till lokal pressträff för att informera om vad den lokala gruppen tänker driva för frågor på kongressen. Det är viktigt att också samla till pressträff efter kongressen och meddela hur det gick.

Många inspirations- och tankeväckande bitar kom fram under samtalet. Delar av det kommer att läggas upp på Youtube framöver.