Feministiskt Forum III

14 februari 2008

Om svensk feminism från ett ickesvenskt perspektiv.

För många feminister i övriga nordiska länder ger Sverige med sina jämställdhetsplaner, feministiska partier och omfattande akademiska genusforskning ett gränslöst feministiskt moderskomplex. Ändå söker sig många feminister hit. Vad är det som gör just Sverige och jämlikhet till ett så unikt land och hur upplevs svensk feminism i de övriga nordiska länder?

Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap vid Lund universitet, samtalade med Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Siri Lindstad, redaktör för den norska feministiska tidskriften Fett.

”Sverige är ett mycket bra feministiskt land, Sverige har en väldigt stark och bra feministisk potential, fast ideologiska diskussionen borde bli tydligare”, var några av åsikterna som framfördes.

”Jag har försökt att bli en trevlig svensk, men har misslyckas kapitalt, men tänker mig en politisk framtid om jag lyckas bli en trevlig svensk”, menade Tiina Rosenberg.