Feministiskt Forum I

14 februari 2008

Kort rapport från seminariet ”Klimathotet och feministiska motstrategier”.

Den 9–10 februari gick Feministiskt Forum av stapeln i Stockholm. Ett av seminarierna var ”Klimathotet och feministiska motstrategier”, då Gudrun Schyman samtalade med Gerd Johnsson Latham, ordförande i Kvinna till Kvinna.

Västerländska män står för den största delen av CO2 utsläppen, men vilka konsekvenser har klimatförändringarna för världens kvinnor och minoriteten? Detta var en av många frågor som togs upp.

”Grundtanken är att visa att kvinnor världen över rör sig mindre, också i ett land som Sverige som vi betraktar som jämställt, för att de har mindre resurser än män samy har primäransvar för barn, hem och äldre”, berättade Gerd.

Män dominerar som bilförare, de kör 75 procent av alla personkilometrar i Sverige, och flyger mycket mer. Stater satsar också våra gemensamma resurser mest på de färdmedel män använder: bil och flyg.

”Män är bidragsberoende”, menade Gerd.