Fullsatt på Fi-arrrangemang

7 februari 2008

Den 30 januari kom Johan Ehrenberg, chefredaktör för tidningen ETC, tillika omdebatterad samhällsdebattör till Malmö Högskola och föreläste om klimatpolitik. Föreläsningen var öppen för allmänheten och blev verkligen en publiksuccé!

Lokalen rymde 200 personer och det var hela 180 på plats! Det var glädjande nog ett rekordantal för hur många besökare vi haft på föreläsningar hittills i Malmö! Föreläsningen kom till genom ett praktiskt och ekonomiskt samarbete med Mp de gröna, Kvarnby Folkhögskola och ABF. Arrangemanget har blivit uppmärksammat och omdiskuterat i såväl media som på diverse bloggar och var en del av Fi:s utåtriktade verksamhet och vår folkbildande ambition.

Föreläsningen präglades av en feministiskt förståelse av klimatproblemen och framförallt en medvetenhet om att den jord vi bor på är den enda jord vi har och betonade därför att miljömedvetenhet är viktigt, kanske rentav vår tids stora fråga. Ehrenbergs föreläsning var tänkt att ge intressanta infallsvinklar, inspirera och motivera till fortsatt arbete för ett annat, mer hållbart samhälle och för att förena kunskaper och engagemang från såväl den feministiska- som miljörörelsen, vilket många besökare vittnade om att den gjorde.