Vill du stödja Fi?

16 januari 2008

Nytt för i år är vårt stödmedlemskap! Om du eller din organisation vill stödja Feministiskt initiativ ekonomiskt, men inte vill ha regelbundna utskick om den löpande verksamheten eller vara en aktiv medlem – då är stödmedlemskapet något för dig!

Med 500 kr per år stärker du Feministiskt initiativs ekonomiska trygghet och ger förutsättningar för feministisk folkbildning och opponion. Du behöver inte vara bosatt i Sverige för att vara stödmedlem och du kan när du vill avsluta ditt medlemskap.

Sätt in medlemsavgiften på 500 kronor på vårt plusgirokonto 405753-5. Obs! Ange namn, e-postadress och skriv stödmedlem.

Du kan också mejla till [email protected] för mer uppgifter. Och självklart är du välkommen att skänka större summor!

Feministiska hälsningar från styrelsen