Fi och Ehrenberg i Malmö

4 januari 2008

Onsdagen den 30 januari har Fi Malmö tillsammans med några andra organisationer bjudit in tidningen ETC:s chefredaktör Johan Ehrenberg att föreläsa på Malmö Högskola.

Mikael Almén, styrelseledamot i Fi Malmö, svarar på några frågor kring arrangemanget:

Varför är en sådan föreläsning viktig just nu?
– Vi är många som alltför ofta blir medvetna om att vi lever i ett samhälle som skulle kunna vara bättre. Som skulle kunna vara annorlunda. Ibland är det viktigt att vi blir påminda om att det finns alternativ till Jan Björklunds skolpolitik, till Göran Hägglunds familjepolitik, till Maud Olofssons hushållsnära tjänster och till Fredrik Reinfeldts hela allians-politik. I en tid då borgarna sitter vid makten är det viktigt att föra en diskussion om vad vi vill göra med vårt samhälle och vilka värden vi tycker är viktiga, en diskussion om vad det kan innebära i praktiken att våga vägra att vara borgerlig.

Samarrangerar gör Mp, Gröna studenter, ABF och Kvarnby Folkhögskola?
– Vi är flera organisationer som har gått samman för att ta ett initiativ till en sådan diskussion. Vi tycker inte alltid likadant, men en sak är vi verkligen överrens om och det är att det som politik borde handla om är demokrati. Vi medborgare måste återta initiativet och göra samhället mer rättvist, minska skillnaderna mellan rik och fattig och ge mer makt till dem som idag har lite. Vi måste ta oss mod att våga använda den makt vi medborgare faktiskt har.

Vad innebär det då att våga vägra vara borgare?
– Att vara emot borgarna innebär förhoppningsvis att man är för någonting annat. Vi vill öppna för en diskussion om vad det kan tänkas vara man är för. En diskussion om vilken värld vi kan tänkas vilja se. Johan Ehrenberg är ju en erkänd samhällsdebattör och kritiker av borgarna och kommer att ge sin bild och sina alternativ. Exakt vilka de är kan inte jag svara på. Det måste man komma på föreläsningen för att få reda på…!

Finns det en feministisk vinkel på föreläsningen?
– Absolut. Det är en huvudsak. Ehrenbergs föreläsning ska ge intressanta infallsvinklar, inspirera och motivera till ett fortsatt arbete för ett annat samhälle och för andra visioner än de borgarna presenterar. Föreläsningen ska presentera ett ickeborgeligt alternativ som tydligt präglas av en feministisk förståelse av samhällsproblem och dessutom en medvetenhet om att den jord vi bor på är den enda jord vi har och att miljömedvetenhet därför är viktigt, att miljön är en av vår tids stora frågor.

Så det finns en slags folkbildande tanke bakom initiativet?
– Visst gör det! Ehrenberg kommer att förklara hur vi måste försöka undgå att drabbas av det han kallar för maktlöshetssjukan och kommer att visa på botemedlen mot den. Genom att skapa medvetenhet och folkbilda om hur det verkligen ser ut och nå ut med en beskrivning av vilka andra lösningar det finns än de borgarna presenterar vill vi skapa en radikal och kritisk motbild till borgarnas politik. Vi vill skapa ett incitament för en vital och intressant demokratisk diskussion om det dagspolitiska läget och ge alternativa tankar till en borgerlig samhällsanalys. En sak är säker och det är att en annan värld är möjlig!

Det låter som ett tillfälle som inte bör missas?
– Exakt. Gratis och tänkvärd underhållning och gratis hembakta bullar och saft. Bättre än så kan det ju inte bli en onsdag i januari…
Välkommen!

Plats: sal D131 på Malmö Högskolas bibliotek, Orkanen den 30/1 kl.19.00–20.30.
Arrangörer: Miljöpartiet de gröna, Mp:s studentförbund, Feministiskt Initiativ, Fi Student, ABF, Kvarnby Folkhögskola