Det här ser jag fram emot 2008 – Rasmus, Maria L och Emma

31 december 2008

Tre Fi-medlemmar i Fi Härnösand ser framåt.

Rasmus: Att vi blir fler, och att jag lär mig mer.

Maria L: Att det skapas en uppåtgående spiral av entusiasm, målmedvetenhet och jävlaranamma hos oss, som ger avtryck i människors dialog med varandra – och i media förstås. Vår rörelse ska bli stor, stark och mäktig som en norrländsk älv.

Emma: Jag ser fram emot kongressen i Umeå i vår, och att vi blir fler engagerade Fior i Härnösand.

Nästa del: Mikaela Mars Robsahm.
Föregående del: Samuel Kvist.