Fi i media och anklagelser mot Tiina Rosenberg om forskningsfusk

9 oktober 2005

Att vara aktiv i F! har visat sig kunna innebära att man blir utsatt på olika sätt. Det sker på alla nivåer från lokala tidningar, på arbetsplatser och i riksmedia. Till exempel har Tiina Rosenberg blivit favoritobjekt för rikspress.

Tiina Rosenberg valdes av årsmötet med stor majoritet och styrelsen har fortsatt stort förtroende för Tiina Rosenberg. Därför kommer vi ge henne allt stöd vi kan för hennes fortsatta engagemang i F!.

Många medlemmar inklusive styrelsen har noterat de anklagelser för forskningsfusk som riktas mot Tiina Rosenberg i tidningen Axess av statsvetaren Johan Tralau, och som det också refereras till i flera andra tidningar. För en närmare kommentar läs vad Stockholms universitets rektor Kåre Bremer säger.

Anna Jutterdal
Stina Sundberg
Carl Johan Folkesson
Maria Jansson

blogs.su.se